دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

طرح تفصيلي شهر قزوين

با توجه به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر " لزوم تهيه طرح هاي تفصيلي توسط شهرداريها با حمايت مالي وزارت کشور و در چارچوب طرح جامع" مورخ 28/6/84 ، پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور اعضاء محترم كميته راهبري و با تدوين شرح خدمات  طرح ، قرارداد پروژه مذكور في مابين سازمان خدمات طراحي شهرداري به عنوان كارفرما و مهندسين مشاور شهر و برنامه تنظيم و در تاريخ16/12/89 منعقد گرديده است . طرح تفصيلي به عنوان سند اجرايي و ملاک عمل براي تحقق چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و همچنين تکوين سازمان فضايي طرح جامع به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر قزوين در افق طرح است . با تصويب طرح جامع شهر به عنوان يک سند بالادست نحوه توزيع جمعيت و استقرار فعاليت‌هاي مورد نياز جمعيت در يک افق 10 ساله  در مناطق مختلف شهر مشخص مي شود ، سپس طرح تفصيلي با يک مقياس بزرگتر (2000/1 ) اراضي و املاک شهر را در هر منطقه از شهرداري دقيق‌سازي کرده و اراضي را با ضوابط و مقررات ساخت و ساز تعيين تکليف مي‌کند ، بنابراين طرح تفصيلي يک طرح اجرايي است که در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد که متقاضيان و مالکان املاک و اراضي بر اساس آن طرح تفصيلي مي‌توانند اقدام به اخذ پروانه و سپس ساخت و ساز کنند.

به منظور برنامه ريزي کاربري اراضي در سطح محلات و نواحي شهر قزوين ، جمعيت محلات در افق طرح پيش بيني شده و براساس جمعيت آتي محلات و نواحي سطح مورد نياز خدمات رفاهي – اجتماعي محاسبه گرديده است  .کاربري زمين در قالب عملکردها از نوع محل سکونت ، مکان کار و فعاليت ، فضاهاي گذران اوقات فراغت ، مکان هاي آموزشي ، بهداشتي و فرهنگي واجتماعي ، تأسيسات و تجهيزات شهري و نهايتاً مسيرهاي رفت و آمد برنامه ريزي مي گردد که به عواملي همچون شکل و موقعيت زمين ، همجواري ها ، فرصت هاي بهره وري وابسته است . عملکرد عناصر شهري به لحاظ همجواري با محورهاي ارتباطي نيز مورد توجه قرار گرفته است ، چرا که همجواري هم به جهت ايمني جامعه و هم تأثيري که در کارائي محورهاي ارتباطي دارد داراي اهميت است . طرح تفصيلي پيشنهادي با تقسيم شهر به پهنه هاي مختلف از نظر استفاده و كاربري زمين بر حسب تعريف ، پهنه بندي گرديده است . مانند پهنه مسكوني ، پهنه فعاليت ( رفاهي ، اجتماعي ، فرهنگي ، تجاري – خدماتي ) ، پهنه مختلط مسكوني و فعاليت ، پهنه فضاي سبز و ... اين پهنه بندي شامل كليه اراضي تخصيص يافته جهت كاربري هاي مورد نظر است .

در حال حاضر با توجه به روند برگزاري جلسات و بررسي هاي صورت گرفته در حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و همکاري مناطق و ارگان هاي مختلف از جمله شوراي محترم اسلامي شهر ، تدقيق و پالايش نقشه ها و ضوابط مربوطه در کميته راهبري و کارشناسي طرح مورد نظر انجام گرفته و موضوع طرح تفصيلي منطقه يک و دو و سه در جلسات کميته فني کميسيون ماده پنج شهر قزوين برگزار گرديده و نتايج جلسات به مشاور پروژه نيز ابلاغ شده است . بديهي است ساير مناطق نيز به ترتيب در جلسات کميته فني بررسي و پس از انجام اصلاحات لازم به تفکيک جهت طي مراحل قانوني تصويب به کميسيون ماده پنج ارسال خواهند شد .

 

 

تصاویر مرتبط