دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۳۱

طرح المان ورودي سردرب بوستان باراجين نهايي شد

طرح المان ورودي سردرب بوستان باراجين با برگزاري مسابقه طراحي، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين نهايي شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، مريم سعادت پور، كارشناس اين سازمان و مسئول پروژه طراحي المان ورودي سردرب بوستان باراجين، گفت: اين مسابقه با حضور اساتيد برجسته دانشگاه هاي آزاد و بين المللي امام خميني (ره)، نمايندگان استانداري، معاونين سازمان مسکن و مديران و معاونين شهرداري قزوين برگزار و طرح برتر برگزيده شد.
سعادت پور با اشاره به حضور 11 شرکت از مشاوران برجسته در مسابقه طراحي المان ورودي مجموعه باراجين افزود: در مجموعه باراجين به عنوان قطب مهم فرهنگي، تفريحي و اقتصادي شهر، ارزش هاي بسياري مطرح است که در فرآيند طراحي، پس از بررسي و تحليل دروازه هاي به جاي مانده در شهر قزوين (با الهام از دروازه تهران قديم و دروازه درب کوشک)، تصميم بر آن شد که طرح پيشنهادي سردرب، از بخش هاي اصلي همچون دروازه هاي موجود و استفاده از عناصري عمودي همچون منار موجود در اين دروازه ها شکل گيرد.
وي طرح برگزيده را داراي رويکردي تاريخي اما به شيوه اي نو با الگوهاي ساده و رنگ و محتوايي همخوان با محيط دانست و اظهار كرد: علت اصلي حرکت مورب هسته طرح به طرف ورودي پياده، مردم واري و در نظر گرفتن مقياس انساني و خنثي کردن اثر ارتفاع زياد ميل (نشانه المان) هنگام نزديکي و عبور از سردر و همچنين تعظيم و احترام به طبيعت بستر طرح است.
مسئول پروژه طراحي المان ورودي سردرب بوستان باراجين، ارتفاع نهايي اين  طرح را  16 متر عنوان كرد که داراي فضاي نگهباني، مسير حرکت پياده، سواره ورودي و خروجي به صورت مجزاست.
وي در پايان، با بيان اينكه سردرب داراي حدود 12 متر مربع فضاي نگهباني است که از طرفين تسلط ديداري به اطراف دارد. گفت: محل احداث پروژه به فاصله 150 متري از ورودي لحاظ شده است تا ترافيک ناشي از ورود مسير حرکت حاشيه طرح را متأثر نکند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط