چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۹

به همت سازمان خدمات طراحي شهرداري صورت گرفت؛

طراحي نمازخانه در بوستان هاي شهر قزوين

طراحي نمازخانه در بوستان هاي سطح شهر توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، مريم سعادت پور، كارشناس اين سازمان و مسؤول پروژه طراحي نمازخانه در بوستان هاي سطح شهر با اعلام خبر فوق، افزود: با توجه به اينکه عمده بوستان هاي شهر قزوين فاقد نمازخانه مي باشند، پروژه طراحي نمازخانه پس از جلسات متعدد و الگو برداري از معماري ايراني و اسلامي در دستور كار اين سازمان قرار گرفت.
سعادت پور با بيان اينكه طرح نمازخانه با در نظر گرفتن مساحت مناسب که قابليت قرارگيري و اجرا در تمامي بوستان هاي سطح شهر را داشته باشد طراحي شد، ادامه داد: مساحت نمازخانه ها 50 متر مربع بوده و با رويکردي از معماري شفاف که نشانگر روحانيت هر چه بيشتر نمازخانه در فضاي سبز است، طراحي شده است.  
وي در پايان گفت: اين نمازخانه ها مي تواند به عنوان يک نشانه در پارک معرفي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط