چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

دومین دوره آموزشی تشریح و شفاف‌سازی دستورالعمل سیما و منظر شهری برگزار شد

دومین دوره آموزشی تشریح و شفاف‌سازی دستورالعمل سیما و منظر شهری در راستای افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری و نظارت بر اجرای خدمات مهندسان طراح و ناظر معماری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ این دوره آموزشی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین و اداره کل راه و شهرسازی و با حضور مهندسان ناظر و طراح برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ در این دوره آموزشی دستورالعمل نما و منظر شهری تشریح شد و رعایت این دستورالعمل در طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان های واقع در محدوده ی شهر قزوین، توسط شهرداری قزوین الزامی است.

در این گزارش آمده است؛ اختیارات و وظایف کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و کارگروه سیما و منظر شهرداری در اجرای این دستورالعمل و همچنین ضوابط و تعریف نمای اصلی، نمای جانبی، نمای شیشه ای پیوسته، نمای شیشه ای ناپیوسته و نمای پرده ای برای حاضرین دوره آموزشی تشریح شد.

بر اساس این گزارش؛ در این دوره آموزشی توضیحات کامل درباره الزامات عمومی، رنگ و مصالح، الزامات نمای شیشه ای، پنجره، بام، بالکن، تاسیسات، نورپردازی و بهسازی در این دستورالعمل ارائه شد چراکه طراحی و اجرای نمای ساختمان‌ها باید با منظر شهری و مولفه‌های آن از جمله خیابان، محله، عناصر طبیعی و محیطی، هنجارهای اجتماعی، متناسب و هماهنگ باشد.

در این دوره آموزشی مطرح شد؛ استفاده از فرم های نامتعارف نظیر کشتی، میوه‌ها و.... در طراحی و احداث بناها، ممنوع می باشد و رعایت این مصوبه برای دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی در اولویت قرار دارد.

 همچنین موضوع درز انقطاع از دیگر موضوعات مهمی بود که در این دوره آموزشی مطرح شد چراکه پوشش درز انقطاع ساختمان از سمت نما الزامی است و سازنده مکلف است حدود درز انقطاع ملک خود را با مصالح مناسب که از لحاظ سازه ای به عملکرد درز انقطاع آسیبی نرساند، بپوشاند.

در این دوره آموزشی به بحث نورپردازی پرداخته شد و مطرح گردید که طرح نورپردازی همه ساختمان های تجاری و ساختمان های عمومی و دولتی و مراکز تفریحی و تمامی ساختمان های واقع در محدوه های مصوب میراث فرهنگی، باید در قالب طرح سه بعدی با زاویه دید انسانی و در هماهنگی با ساختمان های مجاور در صورت وجود به تائید برسد.

بر اساس این گزارش؛ در صورت درخواست نماسازی مجدد و یا ترمیم نمای موجود همه بناها که مشمول ضوابط این دفترچه می باشند، باید توسط مالک مطابق با این دستورالعمل به طوری که باعث ارتقای کیفیت سیمای شهری شود، انجام شود.

در پایان این دوره آموزشی جلسه پرسش و پاسخ بین حاضرین جلسه و مسئولان برگزار شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط