سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

با صدور حكم شهردار قزوين؛

علي‌رضا هنرور، به عنوان مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين منصوب شد

شهردار قزوين در صدور حكمي علي‌رضا هنرور را به عنوان مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين منصوب كرد.

 

شهردار قزوين طي صدور حكمي علي‌رضا هنرور مدير امور حفاري‌هاي شهر را با حفظ سمت مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين كرد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ در اين حكم آمده است: اميد است با اتكال به الطاف خدواند متعال ضمن بهره‌گيري از توانائي‌هاي همكاران و همراهي مديران و كارشناسان صديق و توانمند در انجام امور محوله بر اساس شرح وظايف سازماني و اختيارات تفويضي و رعايت دقيق بخشنامه‌ها موفق و مويد باشيد.
 
 همچنين در اين حكم آمده است؛ علي رضا هنرور نماينده شهردار قزوين در هماهنگي امور اجرايي سطح شهر نيز است.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط