چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۰

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

محدوده بافت فرسوده شهر قزوين با توجه به شاخص‌هاي كالبدي تعيين گرديد

محدوده بافت فرسوده شهر قزوين با توجه به شاخص‌هاي كالبدي معرفي شده از سوي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تعيين گرديد.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: محدوده بافت فرسوده شهر قزوين با توجه به شاخص‌هاي كالبدي معرفي شده از سوي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه به منظور تشخيص بافت فرسوده ارائه شده است، تعيين گرديد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور با اعلام اين خبر افزود: به استناد مصوبه ارديبهشت ماه 85 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، همچنين اطلاعات ارائه شده از سوي اداره كل راه و شهرسازي و مشاورين تهيه كننده طرحهاي جامع و تفصيلي، محدوده بافت فرسوده شهر قزوين با توجه به شاخصهاي كالبدي معرفي شده از سوي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه به منظور تشخيص بافت فرسوده ارائه شده است تعيين گرديد.
وي به شاخص‌هاي كالبدي اشاره و بيان كرد: نفوذ ناپذيري ( بلوکي که حداقل50 درصد عرض معابر آن (قبل از اصلاحي) بن بست و يا با عرض کمتر از 6 متر باشد يا ضريب نفوذ پذيري آن کمتر از 30درصد باشد)،ناپايداري ( بلوکي که داراي حداقل 50 درصد بناهاي فرسوده نامناسب به لحاظ زيستي و سکونتي يا آسيب پذير باشد، به اين معني كه فاقد سيستم سازه اي و غيراستاندارد باشد (و ريزدانگي ( بلوکي که حداقل 50 درصد املاک آن مساحتي کمتر از200 مترمربع داشته باشد) از جمله شاخص‌هاي كالبدي براي بافت فرسوده است.
معاون شهردار اظهار كرد: طي سالهاي 85 تا 89 تغييراتي در زمينه بهسازي و نوسازي بافت فرسوده در شهر قزوين صورت گرفته است که از آن جمله مي‌توان به بخشودگي عوارض به پروژه نوسازي بافت فرسوده که به صورت انبوه سازي و يا مجتمع سازي با رعايت اصول شهرسازي و ضوابط طرح تفصيلي در محدوده بافت شهري فرسوده و به پلاک‌هايي که داراي شرايط خاص و همچنين تراکم تشويقي با رعايت ضوابط و براساس مصوبات اخذ شده مي‌باشند، اشاره كرد.
اين مقام مسوول اضافه كرد: به دنبال اين تغييرات در سال 89 از سوي معاونت شهرسازي و معماري قزوين موضوع افزايش محدوده بافت فرسوده مطرح گرديد و در نهايت مطابق با بند 17 كميسيون ماده پنج مورخ آبان ماه 89 اين محدوده با در نظر گرفتن شاخص هاي مطرح شده به ميزان121/38 هکتار افزايش پيدا کرد كه در مجموع بافت فرسوده شهر قزوين در حال حاضر مساحتي بالغ بر321237/484 هکتار از مساحت شهر قزوين را دارا مي باشد.
وي افزود: در پايان مي‌توان گفت يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مديريت شهري بافت فرسوده است كه اميد است با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي در اين گونه بافت هاي شهري و همچنين مشاركت هر چه بيشتر مردم شاهد پيشرفت روز افزون شهر قزوين بوده و در جهت ساماندهي اين مناطق و آسايش شهروندان و ايمن سازي محيط گامي ارزنده برداريم .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط