پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين:

يك دستگاه خودروي مسروقه توسط يكي از پاركبانان سازمان كشف شد

يك دستگاه خودروي مسروقه توسط آقاي سيد محمد حسيني ، پاركبان سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين كه در خيابان خيام جنوبي مستقربود، كشف شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين، اسماعيل عرشيان  مدير عامل سازمان گفت: پاركبان مستقر در خيابان خيام جنوبي به يك دستگاه پيكان سفيد رنگ كه در خيابان خيام جنوبي، مقابل مسجد محمديه متوقف شده بود، مشكوك شد.
وي افزود: اين پاركبان با هماهنگي پليس ناجا(110) صاحب خودروي مسروقه را شناسايي كرد و خودرو پس از طي مراحل قانوني به مالك آن تحويل گرديد.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين در ادامه با اشاره به وظايف پاركبان ها اظهار كرد: شهروندان محترم مستحضر باشند كه پاركبان هاي مستقر در خيابان هاي سطح شهر قزوين علاوه بر دريافت هزينه پارك خودرو از شهروندان وظايفي از قبيل اعلام موارد مشكوك و خودروهاي مسروقه را نيز برعهده دارند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط