یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

بررسی یکسان‌سازی عملکرد کمیسیون ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراحل پایانی قرار دارد

جلسه «وحدت رویه در راستای بررسی نهایی موضوعات یکسان‌سازی عملکرد کمیسیون ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در سال جاری» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ از سال گذشته جلسات مستمر وحدت رویه در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل بین حوزه مدیریت شهری و وحدت رویه در عملکرد کمیسیون ماده صد شهرداری قزوین در حال برگزاری است که هم‌اكنون این بررسی در مراحل پایانی قرار دارد.

بر اساس این گزارش؛ این جلسات به صورت کارگروه مشترک تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کمیسیون ماده صد، دادگستری و استانداری و شواری شهر برگزار شده است.

بنابراین گزارش؛ در سال گذشته11 جلسه در این راستا با موضوعات شاخص احداث انباری در پشت بام، بالکن به شارع، فضای نورگیر و پاسیو، مازاد سطح، تخلف نصب میلگرد انتظار بعنوان بنای مازاد بر مجوز (میلگرد انتظار)، احداث اتاقک آسانسور روی خرپشته، نحوه رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر، نحوی رعایت حقوق همجواری ها و بررسی شکایت همسایگان و رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزئی برگزار و موضوعات مطروحه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نتایج خوبی به همراه داشت.

 لازم به ذکر است؛ بعد از نهایی شدن؛ شاهد موضوعات مذکور شاهد یکسان‌سازی در عملکرد کمیسیون‌های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و همچنین احقاق حقوق شهروندان و تسریع در زمان رسیدگی خواهیم بود.

 

 

تصاویر مرتبط