یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

روند بررسی ضوابط تشویقی نوسازی بافت فرسوده شهر قزوین ادامه دارد

دومین نشست تخصصی بررسی ضوابط تشویقی نوسازی بافت فرسوده شهر قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ این نشست در راستای بررسی بسته‌های تشویقی پیشنهادی در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در راستای احیاء و نوسازی در این محدوده برگزار گردید.

بر اساس این گزارش؛ بسته‌های تشویقی پیشنهادی در محدوده‌های ناکارآمد در 5 بخش شهرسازی، اداری، مالی، اسکان موقت و زمین و آپارتمان معوض در حال بررسی است.

این نشست با هدف بررسی وضعیت شهر قزوین به لحاظ ویژگی‌های تعیین محلات هدف بازآفرینی شهری، تدقیق محدوده بافت فرسوده شهری و تدوین بسته ضوابط و امتیازات تشویقی متضمن نوسازی کالبدی محلات هدف برگزار شده است.

بر اساس این گزارش؛ جلسات متعددی با مشاور طرح تدقیق بافت فرسوده و تدوین ضوابط تشویقی در حال برگزاری است و مباحث کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، مسکن،کیفیت محیطی و...در حال بررسی است.

این گزارش می افزاید؛ تدوین ضوابط تشویقی نوسازی بافت فرسوده شهر قزوین توسط کارشناسان شهرداری و مشاور در حال بررسی است که بعد از تصویب نهایی به مرحله اجرایی خواهد رسید.

بر اساس این گزارش؛ اجرای ضوابط تشویقی متضمن نوسازی کالبدی بافت فرسوده شهر قزوین است که منجر به نوسازی واحدهای مسکونی و افزایش کیفیت زندگی در این بافت خواهد شد.

تصاویر مرتبط