دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بازآفرینی شهری برگزار شد

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بازآفرینی شهری با محوریت "مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های بافت‌های ناکارآمد شهری، ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی" به صورت وبینار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بازآفرینی شهری با سخنرانی دکتر حمید رمضانی مدیر گروه پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

وی با تشریح مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های بافت‌های ناکارآمد شهری؛ ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: وحدت رویه و ایجاد مدیریت یکپارچه در سطوح مختلف از رویکردهای مهم ستاد بازآفرینی شهری در این راستا می‌باشد.

رمضانی با تاکید بر اهمیت فعالیت ستادهای بازآفرینی برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: از زمان آغاز فعالیت این ستاد روند نوسازی بافت های فرسوده سرعت گرفته و شاهد نتایج خوبی بودیم.

وی با اشاره به تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی تصریح کرد: این سند مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاست گذاری های بخشی و فضایی در سکونتگاه های غیر رسمی است.

رمضانی ادامه داد: اسکان غیررسمی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور درزمینه پیشرفت و عمران شهری است که گسترش روزافزون آن پیامدهای متعددی را برای کشور به همراه دارد و این سند کمک شایانی در این راستا خواهد کرد.

وی پیش‌گیری و پیش‌نگری، مدیریت یکپارچه، پیوند برنامه‌ریزی فضایی و اجتماعی و برنامه محوری را از جهت گیری های راهبردی و توانمند سازی عنوان و بیان کرد: بهره مندی از انباشت دانشی و تجربی، تبیین کلان مسائل، شکل گیری جریان مشارکتی، محور قرار دادن فقر و محرومیت و توجه ویژه به ریشه ها و عوامل شکل تشدید کننده، طرح پیوند نظام برنامه ریزی اجتماعی با فضایی، طرح مفاهیم نوین از جمله شهرسازی و مسکن در استطاعت، بانک پذیری، پیشنگری و پیش گیری، سیاست گذاری اجتماعی و... و ارائه برنامه اقدام مشترک و الگوی نهادی انتظام بخش از ویژگی ها و وجه تمایز سند توانمندسازی است.

رمضانی تدوین بسته‌های سیاستی، ارائه الگوی نهادی انتظام بخش، تهیه برنامه‌های جامع کلانگر، تکمیل و پیوند نظام‌های برنامه‌ریزی در مقیاس شهری و روستایی، تهیه برنامه‌ها و تدوین ضوابط، دستورالعمل و شیوه‌نامه و تقویت نقش مدیریت محلی و نهادی مدنی از برنامه‌های سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی عنوان کرد.

 

انتهای پیام/

انتهای پیام/

 

 

تصاویر مرتبط