چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۷

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

منطقه سه شهرداري قزوين به طور رسمي از طرف وزارت كشور تصويب شد

به منظور اصلاح ساختار اداري و تشكيلات شهرداري قزوين تقسيمات شهري (منطقه بندي) شهر قزوين به سه منطقه شهرداري از طرف وزارت كشور به تصويب رسيد.

 

 معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: به منظور اصلاح ساختار اداري و تشكيلات شهرداري قزوين تقسيمات شهري (منطقه بندي) شهر قزوين به سه منطقه شهرداري از طرف وزارت كشور به تصويب رسيد.
 به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري‌پور افزود: سرانه منطقه سه شهرداري از بلوار معلم در جنوب بوده و مرزهاي غربي و شرقي و شمالي آن منطبق بر محدوده قانوني شهر قزوين است.
وي به دفترچه اطلاعات آماري به عنوان مدارك مستند جهت ارائه به وزارت (GIS)كه از نقشه كشور استفاده شده بود اشاره و بيان كرد: در نقشه و دفترچه مذكور اطلاعاتي مانند تعداد و مساحت كاربري‌ها از جمله فضاي سبز، تجاري و كارگاهي در هر منطقه، نام، جمعيت و مساحت محلات مناطق شهرداري حدود اربعه محلات ( شمال، جنوب، شرق و غرب ) لحاظ شده است و براساس اين نقشه، سرانه منطقه سه شهرداري از بلوار معلم در جنوب بوده و مرزهاي غربي و شرقي و شمالي آن منطبق بر محدوده قانوني شهر قزوين است.
معاون شهردار با بيان اينكه دفترچه اطلاعات آماري كه ممهور نرم افزار (GIS) انجام شده است، گفت: مراحل تهيه نقشه به مهر وزارت كشور است و پيگيري از وزارت كشور جهت تصويب منطقه سه شهرداري به مدت سه سال به طول انجاميد.
پايان پيام 

 

تصاویر مرتبط