چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

تجلیل از رتبه‌های برتر آزمون آموزشی کارشناسان فنی و شهرسازی مناطق چهارگانه شهرداری قزوین

از رتبه‌های برتر آزمون آموزشی کارشناسان فنی و شهرسازی مناطق چهارگانه شهرداری قزوین با حضور مهدی‌خانی عضو شورای اسلامی شهر قزوین، مدیران مناطق چهارگانه و مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ این آزمون روز دوشنبه 24مهرماه سال جاری در راستای ارتقای سطح علمی و کیفیت عملکرد کارشناسان در مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری قزوین و با همکاری واحد آموزش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شده بود.

بر اساس این گزارش؛ در این آزمون بیش از 45نفر از کارشناسان فنی و شهرسازی مناطق چهارگانه حضور داشتند و در این آزمون قاسم مافی از منطقه یک شهرداری قزوین، اکرم علی عسگری از منطقه دو شهرداری قزوین و کاوه طاهرخانی از منطقه چهار شهرداری قزوین حائز رتبه برتر شدند.

 این معاونت آزمون کارشناسان شهرسازی و معماری را با هدف آموزش موضوعات شهرسازی، ارزیابی سطح دانش فنی کارشناسان شهرسازی و معماری، توسعه ساختار علمی مجموعه و همچنین ارزیابی سطح افزایش آگاهی از آخرین تغییرات و بخشنامه های صادره برگزار کرده است.

تصاویر مرتبط