سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

با محوریت بررسی اصول فنی و ایمنی ساختمان‌ها صورت می‌گیرد؛

شناسایی و بررسی ساختمان‌های بلندمرتبه‌ی بدون پایان‌کار در شهر قزوین

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین از شناسایی ساختمان‌های بلند مرتبه‌ی بدون پایان کار با محوریت بررسی اصول فنی و ایمنی ساختمان‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ شیوا شهرام‌فر با اشاره به حوادث فروریختن ساختمان‌های بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان اظهار کرد: در راستای پیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود نهادها از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، دادگستری و سایر دستگاه های ذی‌ربط، تمام اصول فنی و ایمنی ساختمان‌ها در مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، نظارت و صدور پایان‌کار ساختمان‌های بلند مرتبه‌ی بدون پایان‌کار در قزوین شناسایی و بررسی خواهد شد.

او توضیح داد: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمام مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان‌کار  و بهره برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طرح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن از طریق مهندسان ناظر الزامی است و در این راستا فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت و سازها بررسی می‌شود و آسیب‌شناسی و نسبت به رفع ایرادهای احتمالی، اقدامات لازم و فوری انجام خواهد شد تا مراجع صدور پروانه بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و نیز عدول از مفاد پروانه ساختمان، از ادامه عملیات ساختمان جلوگیری خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار می‌گیرد و در این راستا همچنین ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا در بررسی پرونده های تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود.

شهرام‌فر تاکید کرد: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری هشدارهای لازم را به صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ خواهد کرد و پس از پایانِ مهلتِ تعیین‌شده و عدم اقدام  مالک به رفع خطر، شهرداری با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان ها اقدام خواهد کرد.

او تصریح کرد: شهرداری نسبت به شناسایی ساختمان های بدون پایانکار با اولویت ساختمان های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری و یا مهندس ناظر گزارش تخلفات این قبیل ساختمان ها در اسرع وقت برای صدور رای مقتضی به کمیسیون های ماده 100 ارجاع خواهد شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط