سه‌شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

تهیه و بروزرسانی طرح جامع شهر قزوین از سال 89تاکنون

 

هدف : دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد رونق اقتصادی
         تامین عدالت اجتماعی و ارتقا امنیت شهروندان
         دستیابی به اهداف توسعه با حداقل تخریب و بهره برداری از منابع طبیعی
         حفظ، بهبود و اصلاح کیفیت محیط زیست
         ارتقاع سیمای شهر
         ارتقاع کیفیت و بهبود سیستم مدیریت شهری
کارفرما : شهرداري قزوين
مشاور طرح : مهندسين مشاور شهر و برنامه
دستگاه نظارت : معاونت شهرسازي و معماري
 

 

تصاویر مرتبط