پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۴

نصرتي، شهردار قزوين خبر داد:

بهره برداري از اولين باغ مفاخر كشور در قزوين

پروژه باغ مفاخر شهر قزوين با هدف ايجاد يک عرصه اجتماعي جهت معرفي مفاخر اين شهر در زميني به مساحت 8 هکتار در بافت مرکزي و مجاورت هسته تاريخي شهر قزوين به اجرا درخواهد آمد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين: مسعود نصرتي ، شهردار قزوين با اعلام اينكه پروژه باغ مفاخر شهر قزوين با هدف ايجاد يک عرصه اجتماعي جهت معرفي مفاخر اين شهر در زميني به مساحت 8 هکتار در بافت مرکزي و مجاورت هسته تاريخي شهر قزوين به اجرا درخواهد آمد، افزود: وجود گونه هاي خاص گياهي و استقرار 4 اثر بزرگ و مهم ثبت شده تاريخي در اين سايت و همجواري با محور هاي پياده اصلي و فضاهاي شهري شاخص قزوين از نقاط قوت اين طرح محسوب مي شود .
نصرتي افزود: طراحي اين پروژه در سال 81 از سوي شهرداري قزوين به شرکت نقش جهان پارس با مديريت مستقيم مرحوم سيد هادي ميرميران معمار برگزيده ملي و داراي نشان دولتي درجه يک فرهنگ و هنر که خود از مفاخر قزوين محسوب مي شوند سپرده شد و درادامه بازنگري درطرح فاز يک و تکميل طرح اجرايي پروژه توسط شرکت فن و هنر آسيا با بهره گيري از تخصص هايي همچون دکتري پژوهش هنر، دکتري مرمت ،دکتري باستان شناسي و تاريخ هنر، دکتر معماري با گرايش ميراث فرهنگي و زير نظر مديريت مستقيم سيد محمد بهشتي معمار برجسته قزويني عضو هيات علمي دانشگاه و رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي کشور در مراحل پاياني است .
وي اظهار كرد :پروژه باغ مفاخر قزوين با الگو برداري از باغ هاي ايراني و مفاهيم معماري ايراني – اسلامي و با در نظر گرفتن عرصه هاي عمومي براي بروز تعاملات اجتماعي شهروندان همراه با معرفي مفاخر قزوين در 5 عرصه جداگانه هريک به مساحت 7500 مترمربع در حوزه هاي مختلف فرهنگي ادبي هنري علمي و ... اجرا خواهد شد .
وي ادامه داد: در ميان بناهاي تاريخي ثبت شده ساختمان بلديه به عنوان محل اجتماعات و تشريفات ساختمان اداره راه به عنوان موزه و مرکز اطلاع رساني کليساي کانتور جهت معرفي مفاخر غير مسلمان شهر قزوين و منبع ذخير آب تاريخي به عنوان يک نشانه شهري مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت و وجود مراکز فرهنگي سالن اجتماعات مراکز آموزشي وکتابخانه ها ونمايشگاهها از ديگر کاربري هاي است که در اين پروژه به بهره برداري خواهند رسيد.
شهردار قزوين بيان كرد: با توجه به اينکه عمليات مرمتي و بازساي کليه آثار تاريخي ثبت شده در سايت پروژه به اتمام رسيده است وحدود 95 درصد از اراضي مورد نياز تملک گرديده با تامين منابع مالي صورت گرفته اين پروژه به عنوان اولين باغ مفاخر در ايران در پايان سال 91 به بهره برداري خواهد رسيد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط