پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

تصويب طرح ساماندهي و زيباسازي منظر بلوار آيت‌اله خامنه‌اي قزوين

طرح ساماندهي و زيباسازي منظر بلوار آيت‌اله خامنه‌اي به عنوان شاخص‌ترين ورودي شهر قزوين تصويب شد.

 

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طرح ساماندهي و زيبا سازي منظر بلوار آيت‌اله خامنه‌اي به عنوان شاخص‌ترين ورودي شهر قزوين تصويب شد.
متقاضيان مي‌توانند نسبت به اخذ پروانه‌هاي ساختماني اقدام کنند
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: طرح ساماندهي و زيبا سازي منظر و ضوابط ساخت بلوار آيت اله خامنه اي با توجه به كاربري ها، ضوابط و مقررات تعيين شده تصويب شد و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به منطقه 1 و 2 شهرداري قزوين نسبت به اخذ پروانه‌هاي ساختماني اقدام کنند.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين بيان کرد: با توجه به تأکيدات و رهنمودهاي استاندار قزوين درباره ساماندهي و طراحي ورودي‌هاي شهر، شهرداري قزوين و به خصوص حوزه معاونت شهرسازي و معماري با همکاري اداره کل راه و شهرسازي استان، با برگزاري جلسات متعدد کارشناسي، مطالعات ميداني و بهره گيري از مطالعات انجام گرفته توسط مهندسان مشاور متعدد در سال‌هاي گذشته، پروژه ساماندهي و طراحي ورودي‌هاي شهر قزوين که شامل محورهاي آيت اله خامنه‌اي، بلوار ابوترابي، بلوار ميرزا کوچک خان، محور همدان، صنعت و بوئين زهرا هستند را مدنظر قرارداده و بنا به اولويت بندي تعيين شده، به ترتيب براي هر يک از محورهاي ياد شده طرح ساماندهي تهيه خواهد کرد.
وي ادامه داد: اصول و معيارهاي کلي طراحي در اين محورها بر مبناي نتايج به دست آمده از جلسات برگزار شده با استاندار قزوين، نخبگان و مديران و مسوولان شهري استخراج شده است.
وي لحاظ کردن نقش مشارکت شهروندان در فرآيند برنامه ريزي و طراحي شهري محور، لزوم ساماندهي و بهبود وضع موجود، استفاده بهينه از زمين، جلوگيري از سوداگري زمين، حفظ مالكيت، استفاده از اضافه ارزش زمين در جهت منابع عمومي و ...، نيازسنجي کاربري هاي مورد نياز و لزوم تحقق عدالت اجتماعي در محور به معني توزيع عادلانه خدمات عمومي در نواحي شهري با در نظر گرفتن نياز محدوده و برابري را از اصول و معيارهاي کلي طراحي در اين محورها عنوان کرد.
وي همچنين تضمين دسترسي شهروندان به محيطي امن، ايمن و تلاش براي ارتقاء مولفه هاي کيفيت محيطي با تأکيد بر ويژگي هاي کالبدي و زيبايي شناختي، مطلوبيت الگوهاي توزيع كاربري‌ها (توزيع متعادل كاربري، جلوگيري از تداخل كاربري‌هاي ناسازگار) را از ديگر اصول و معيارهاي کلي طراحي در اين محورها نام برد.
اين مقام مسوول گفت: طراحي و ساماندهي اين محورها با تبعيت از مرزهاي مالکيتي مالکان باغها و به شکل طرح شناور يا سيال به منظور افزايش ضريب اجرائي شدن پيشنهادات و تشويق مالکان به مشارکت در اجراي طرح صورت پذيرفته و  در همه طرح ها بناهاي داراي رأي کميسيون ماده پنج يا عملکردهايي که با توجه به ماهيت تعريف شده هر محور بايد در محور باقي بمانند و نيازمند بازسازي بدنه هستند به صورت ثابت در نظر گرفته شده و حفظ خواهند شد.
محور آيت اله خامنه‌اي، شاخص‌ترين ورودي شهر قزوين
نظري‌پور اعلام كرد: محور آيت اله خامنه‌اي به عنوان شاخص‌ترين ورودي شهر، به عنوان اولين ورودي که طرح ساماندهي براي آن بايد تهيه شود در دستور کار شهرداري قرار گرفته است.
وي بيان کرد: چشم انداز تعريف شده در اين محور، باتوجه به جايگاه و پتانسيل‌هاي موجود در آن به عنوان محوري با نقش تجاري تفريحي - گردشگري - فرهنگي تعيين و  اين پروژه با هدف حفظ، تقويت و معرفي ارزش هاي محيطي و منظر طبيعي بلوار آيت الله خامنه اي و تقويت جايگاه آن در ساختار فضايي - عملكردي شهر به عنوان يك محور شهري – فراشهري نه فقط به عنوان يك مسير عبوري طراحي شده است.
اين مقام مسوول افزود: در اين راستا معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين، مجموعه‌اي از راهبردها و راهکارها از جمله ايجاد کاربري‌هاي گوناگون، ويژه خدمات مبادي ورودي شهر و به وجود آوردن فضاهايي متنوع و دلپذير در طول مسير از طريق ايجاد فضاهاي تجاري – فروشگاهي – نمايشگاهي و خدماتي و طراحي پارک متناسب با نياز مسافران و انتقال كاربري هاي كارگاهي - تعميرگاهي از بدنه محور (تجميع آنها در مجموعه كارگاهي- تعميرگاهي) و به كارگيري راهكارهاي مشاركتي توسعه محور نيز مد نظر قرار داده است.
وي ادامه داد: همچنين در اين راستا مجموعه‌اي از راهبردها و راهکارها از جمله  جذب كاربري هاي شهري - فراشهري با سطح اشغال كم و سطح باز زياد و ايجاد تغيير در پروفيل طولي محور سواره با هدف افزايش جدابيت بصري منظر و كنترل سرعت و ايجاد خط آسماني موزون در طول مسير و پيش بيني پارکينگ مورد نياز (به صورت حاشيه اي و خطي ) در طول مسير براي رفع معضلات ترافيکي ( با توجه به ضوابط تدوين شده ) نيز مد نظر قرار داده است.
نظري‌پور اضافه كرد:  تعيين نوع کاربري در اين طرح بر اساس مساحت پلاک‌ها (به عمق مجاز يک باغ موجود در بدنه محور) صورت پذيرفته و كاربري‌هاي تجاري، تجاري – خدماتي، مختلط، مجتمع هاي تعميرگاهي و رفاهي به عنوان كاربري‌هاي مجاز مشخص شده‎اند، همچنين براي هر کاربري فعاليت‌هاي متناسب با آن از جمله رستوران، تجاري هاي نمايشگاهي مانند فروشگاههاي صنايع دستي، فرش، مبلمان و عرضه سوغات قزوين و ...، نمازخانه، فعاليت هاي تفريحي، ورزشي، گردشگري و پذيرايي و مجتمع هاي تعميرگاهي با سطح اشغال و تعداد طبقات متناسب با هر کاربري تعيين شده است.
وي اظهار كرد: متقاضيان و مالكان باغ‌ها و اراضي واقع در طرح ساماندهي محور مذكور مي‌توانند با توجه به كاربري ها و ضوابط و مقررات تعيين شده با مراجعه به  منطقه 1 و 2  شهرداري‌ قزوين نسبت به اخذ پروانه‌هاي ساختماني اقدام کنند.
وي افزود: اين طرح براي گذراندن مراحل قانوني تصويب در کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين با حضور استاندار مطرح و نقشه کاربري آن در بند يک از صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر در 27مهرماه 93 به تصويب مراجع ذيربط رسيده است.
اين مقام مسوول گفت: همزمان با تهيه طرح ساماندهي بلوار آيت اله خامنه‌اي، تهيه طرح ساماندهي محورهاي آيت اله ابوترابي و بلوار صنعت نيز آغاز شده و براي مراحل تصويب در کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين در حال بررسي است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط