یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

طراحي و احداث فرهنگسرا در مينودر قزوين

احداث فرهنگسرا در شهرک مينودر قزوين در جلسه كميسيون طرح تفصيلي ماده پنج با نظر مساعد اعضا تاييد شد.

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: احداث فرهنگسرا در شهرک مينودر قزوين در جلسه كميسيون طرح تفصيلي ماده پنج با نظر مساعد اعضا تاييد شد.

نظري‌پور با بيان اينکه تمام دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه دستگاه‌هايي که به صورت مستقيم متولي مديريت خدمات شهري هستند و بايد زمينه‌هاي آرامش و نشاط شهروندان را فراهم کنند، افزود: شهرداري هم به عنوان يکي از سازمان‌هاي مرتبط با اين موضوع با اعمال روش‌هاي مناسب در تمامي حوزه‌هاي خدماتي، اين مسئله را مورد توجه قرار داده و با نگاه اجتماعي و فرهنگي قدم‌هاي اساسي‌ برداشته است.
وي با بيان اينکه شهر قزوين از ديرباز مهد انسان‌هاي با فرهنگ و علماي بسيار بزرگي بوده است و جوانان قزويني بايد با فرهنگ ترين و معتقدترين انسان هاي منطقه و کشور از نظر فرهنگ، ادب و هنر باشند، بر لزوم تاسيس فرهنگسرا در شهر قزوين تاکيد کرد.
وي افزود: مطالعات کارشناسي و زيربنايي براي تاسيس فرهنگسرا انجام شده و موضوع احداث فرهنگسرا در شهرک مينودر با تقاضاي شهرداري و سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري، با توجه به مذاکرات صورت گرفته با دبيرخانه کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين در جلسه کميسيون مطرح و با نظر مساعد اعضا تاييد شد که نقشه‌هاي اجرايي آن در دست طراحي است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط