یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين خبر داد؛

تعيين تکليف کاربري و تراکم پلاک‌هاي خيابان مولوي قزوين

تعيين تکليف کاربري و تراکم پلاک‌هاي واقع در خيابان مولوي قزوين حد فاصل بلوار جمهوري اسلامي تا خيابان منتظري در کميسيون طرح تفصيلي به تصويب رسيد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: تعيين تکليف کاربري و تراکم پلاک‌هاي واقع در خيابان مولوي قزوين حد فاصل بلوار جمهوري اسلامي تا خيابان منتظري در کميسيون طرح تفصيلي به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: با توجه به درخواست ساکنان آن خيابان و تقاضاي شهرداري منطقه يک و با توجه به مذاکرات شهرداري قزوين با دبيرخانه کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين و طرح جامع شهر در اين محور درباره افزايش سطح اشغال در همكف پلاك ها با كاربري تجاري محدوده خيابان مولوي (حد فاصل بلوار جمهوري اسلامي تا خيابان منتظري) موضوع در کميسيون طرح تفصيلي مطرح و با احداث بنا  در 2 طبقه مسکوني روي همکف تجاري به صورت 60 درصد بر روي همکف تجاري در 60درصد سطح اشغال ( براي پلاک هاي بيشتر از 75 مترمربع ) با شرط تامين 100درصد پارکينگ واحد هاي مسکوني  و براي پلاک هاي با مساحت کمتر از 75 مترمربع  به صورت يک واحد مسکوني بر روي همکف تجاري در 80درصد سطح اشغال با رعايت موارد فني و شهرسازي و حقوق همسايگي با نظر شهرداري موافقت گرديد.
اين مقام مسئول بيان کرد: متقاضيان مي توانند براي صدور پروانه در اين محدوده به شهرداري منطقه يک مراجعه کنند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط