شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين مطرح کرد؛

استقبال شهرداري قزوين از مشارکت شهروندان براي احياي بازار سنتي قزوين

شهرداري قزوين از مشارکت شهروندان براي حفاظت، احيا و مرمت اماکن مذهبي، تاريخي و تداوم ايجاد اينگونه فضاها از جمله بازار سنتي قزوين استقبال مي‌کند.

 

 

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: شهرداري قزوين از مشارکت شهروندان براي حفاظت، احيا و مرمت اماکن مذهبي و تاريخي و تداوم ايجاد اينگونه فضاها از جمله بازار سنتي قزوين استقبال مي‌کند.
به گزارش روابط عمومي معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين؛ نظري پور  افزود: مشارکت شهروندان براي حفاظت، احيا و مرمت اماکن مذهبي و تاريخي و تداوم ايجاد اينگونه فضاها از جمله بازار سنتي قزوين با تکيه بر معماري اصيل ايراني - اسلامي به خصوص در بازار شهر قزوين مورد تأييد و استقبال از شهرداري قزوين بوده و موجب آشنايي گردشگران داخلي و خارجي با معماري سنتي و تاريخي شهر مي‌شود.
وي گفت: بديهي است احيا اين فضاها به خصوص بازار سنتي قزوين زندگي را در بافت قديم جريان داده و رونق گذشته در اين بافت ها بازگردانده خواهد شد.
وي بيان کرد: توجه به احياء هويت ايراني – اسلامي بازار قزوين بر اساس الگوي معماري ايراني – اسلامي و معيارها و اصول موجود در بازار و استفاده از اين ارزش‌ها براي هويت بخشي و نقش انگيزي به فضاهاي موجود مي‌تواند در احياي هويت بازار و ساير فضاهاي شهر تاثيرگذار باشد.
وي افزود: اگر چه بازار در نگاه اول محلي براي شکل گيري تعاملات اقتصادي است ولي اگر کمي دقيق تر بنگريم در واقع بستر شکل گيري تعاملات اجتماعي شهر است و به واقع سمبلي است از آنچه که در شهر جريان دارد.
اين مقام مسوول گفت: انسجام موجود در سراها، راسته ها، تيمچه ها، گذر ها، کاروانسراها و... موجود در بازار از يکسو و معماري درونگرا، وجود نماهاي کنگره دار، ورودي هاي شاخص به فضا ها، استفاده از مصالحي نظير آجر و کاشي در بدنه نماها، استفاده طاق ها و ساباط ها و... از سوي ديگر سبب هويت بخشي و غناي بصري به کالبد بازار شده است. بازاري که متناسب با مقياس انسان شکل گرفته و انسان را به حضور در خود دعوت مي‌کند.
وي در ادامه افزود: آنچه از کالبد بازار بر جاي مانده اصولي است که با معيارها انساني تطابق دارد و اين نظم به ويژه در نماي بناهاي موجود در بازار نمود بيشتري دارد.
وي ادامه داد: استفاده از اصل سلسله مراتب و ريتم در نماي مغازه ها و طاق ها و رواق هاي موجود در بازار، تناسبات بازشوها در جداره، وجود روزنه‌ها در سقف بازار به جهت تناسبات نورگيري به فضاي بازار و تلطيف هوا ، استفاده از خطوط منحني و طاقي شکل در طرح نماها با توجه به ارزش هاي بصري موجود، استفاده از مصالح بوم آورد، تناسبات وجوه پر و خالي در نما، پيوستگي در نماي بدنه ها، استفاده مناسب از سطوح شفاف در پوسته نما، عدم بکارگيري تزئينات پرطمطراق و... از مواردي است که در نماي اسلامي بازار به چشم مي خورده است که با گذشت زمان اين فضاها تخريب و فرسوده گرديده اند.
نظري‌پور با بيان اينکه معماري اسلامي تبلور عيني و كالبدي بسياري از باورهاي جامعه اسلامي در طول دوران مختلف است، گفت: شكل معماري و شهرسازي در شكل گيري منش و ذهنيات افراد جامعه نقش تعيين كننده دارد به عبارت ديگر معماري و شهرسازي اسلامي ايراني تجلي عيني بسياري از باورها و جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است و بر اين اساس براي عملياتي شدن معماري و شهرسازي اسلامي - ايراني بايد به داشته ها و منابع اسلامي خود در گذشته رجوع شود و رويكرد در اين زمينه بايد به‌گونه‌اي باشد كه جايگاه سبك زندگي اسلامي را در کشور تبيين کند.
اين مقام مسوول افزود: شهر قزوين با سابقه تاريخي خود شاهد تحولات زيادي در دوران هاي مختلف بوده است و از آنجا که شهر تولدي دوباره در دوران حضور اسلام در درون خود داشته است لذا رد پاي ارزش هاي اسلامي در کالبد شهر به خوبي هويداست.
وي گفت: مجموعه بازار قزوين نيز از اين تحول بي‌بهره نبوده به طوريکه بخش عمده غناي بصري موجود در بازار امروز از ارزش‌هاي پيشين اسلامي به عاريت گرفته شده است.
معاون شهردار قزوين بيان کرد: بازار قزوين از مهمترين منابع گردشگري شهر قزوين بوده و با قدمت ديرين خود در دل بافت تاريخي شهر قرار گرفته و همانند قلب تپنده شهر با پويايي اجتماعي خود حيات و سرزندگي را به ساير فضاهاي شهر مي‌بخشيده است و همچون ستون فقرات شهر در انسجام و انتظام کالبدي شهر نقش داشته است.
نظري‌پور بيان کرد: از اين رو به واقع مي توان بازار را سند هويت تاريخي و اسلامي شهر لقب داد که بازتابي از حال و هواي شهر در دوره اسلامي را جلوه گر مي سازد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط