یکشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

نصرتي، شهردار قزوين:

دستور توقف طرح انصاري قزوين صحت ندارد

خبر دستور توقف طرح انصاري قزوين از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي صحت ندارد.

 

ولايت: مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: خبر دستور توقف طرح انصاري قزوين از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي صحت ندارد.
نصرتي افزود: اين خبر صحت ندارد و اين مساله تنها در کميته‌هاي فني اين شورا بررسي شده است و در حد مذاکره مي‌باشد.
وي با اشاره به نامه استاندار به شوراي عالي در تاريخ شانزدهم شهريور‌ماه سال جاري گفت: برآيند اين نامه مشورت با دستگاه‌هاي مختلف مجري طرح است و استاندار قزوين در اين نامه از پيشرفت 92 درصدي طرح و تملک بيش از 170 خانه در مسير پروژه با صرف هزينه‌اي بالا از سوي شهرداري سخن گفته و از شورا درخواست کرده با توجه به بار اجتماعي منبعث از توقف، طرح انصاري شرقي ادامه يابد.
نصرتي با اذعان به اين نکته که تا زماني که طرح جامع و تفصيلي شهر قزوين که ادامه انصاري شرقي نيز در آن تعبيه شده است؛ در شوراي اسلامي شهر قزوين تاييد نشود؛ شوراي عالي معماري و شهرسازي نمي‌تواند به آن ورود پيدا کند، ادامه داد: ‌تا زماني که اين طرح در شورا تاييد نشود؛ طرح قبلي لازم‌الاجراست. اما بررسي اين طرح نيز نهايتا تا دو ماه ديگر خاتمه خواهد يافت.
شهردار قزوين اظهار کرد: طرح انصاري شرقي به سرنوشت انصاري‌غربي دچار نمي‌شود چرا که منطبق با گذرها تعريف شده و صرفا تجاري نيست.
 وي ادامه داد: ‌تخريب يک واژه احساسي است. شهر با احساسات اداره نمي‌شود. متاسفانه هر آنچه که بايد، در طرح‌هاي قبلي تخريب شده و ديگر چيزي باقي‌نمانده است که بخواهيم براي حفظش، طرح را متوقف کنيم.
نصرتي افزود: طرح انصاري‌شرقي به سهولت زندگي اجتماعي و جريان يافتن زندگي مطابق روز در آن بافت تاريخي کمک مي‌کند.
شهردار قزوين تصريح کرد: معتقدم توقف پروژه‌ انصاري‌شرقي توهين به شعور مردم و به ويژه نخبگاني است که سه سال پيش در يک نظرسنجي، طرح را تاييد کردند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط