چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۶

حجت الاسلام ابوترابي فرد، نايب رئيس سابق مجلس :

شهر قزوين توسط شهرداري در آستانه تحولي چشمگير قرار دارد

جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور نماينده مردم قزوين درمجلس شوراي اسلامي و شهردار، معاونين و مديران مناطق سه گانه شهرداري و نمايندگان رسانه ها برگزارشد.

 

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد حسن ابوترابي فرد، نماينده مردم قزوين درمجلس شوراي اسلامي و نماينده ويژه مقام معظم رهبري در هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در جلسه شوراي اسلامي شهر که با حضور شهردار، معاونين و مديران مناطق سه گانه شهرداري و نمايندگان رسانه ها برگزارشد، گفت: کارنامه شهرداري قزوين نشانگر اقدامات برنامه ريزي شده شوراي اسلامي شهر ، شهردار و کارکنان شهرداري است .
ابوترابي فرد با اعلام اينکه عملکرد موفق شهرداري قزوين بيانگر ظرفيت وتوانايي خاص شوراي اسلامي شهر درعرصه مديريت شهري است، افزود: اقدامات شوراي اسلامي شهر قزوين، زمينه هاي توليد ثروت را براي شهرداري فراهم کرده و اقدام شهرداري براي تملک زمين و افزايش درآمدهاي شهرداري در عين ارتقاي سطح رضايتمندي کار مهم و ارزشمندي محسوب مي شود .
نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي با اظهار اينکه فروش اوراق مشاركت توسط شهرداري قزوين در سال گذشته اقدام بزرگي بود که با هدف افزايش منابع مالي و درنهايت توسعه شهري صورت گرفته است، ادامه داد: ظرفيتي که شوراي اسلامي شهر و شهرداري ها براي توليد ثروت دارند، در اختياردولت نيست.
امام جمعه موقت قزوين با اشاره به عملكرد مثبت شهرداري قزوين در سال هاي اخير، اظهارکرد: شهرداري قزوين مي تواند گام هاي بلندتري در آينده براي توسعه و پيشرفت بردارد تا در سطح کلان شهرها به عنوان نمونه و الگو به شمار رود .
نماينده مقام معظم رهبري در هيات حل اختلاف قوا در ادامه با تاکيد بر اينکه قزوين در آستانه يک جهش عظيم قراردارد و شهر قزوين در يک دهه آينده به طور کامل متحول مي شود، تصريح کرد: وقتي مردم، افراد توانمند را با راي خود به عنوان اعضاي شوراي شهر برگزيند و آنان نيز با احساس مسئوليت مديران شايسته اي انتخاب کنند آن مديران کارهاي بزرگ و تاثير گذاري صورت مي دهند.
حجت الاسلام ابوترابي فرد با اشاره به تمديد دو ساله شوراهاي اسلامي شهر درسال گذشته گفت : اين اقدام ارزشمند مجلس موجب شد، تجربه انباشته شده اعضاي شوراي اسلامي شهر برنامه ريزي ها و کارهاي موثر و چشمگيرتري در شهرها صورت گيرد
نماينده مردم قزوين درمجلس شوراي اسلامي ثبات مديريت شهرداري ها را پشتوانه مناسبي براي موفقيت در عرصه هاي مختلف کاري دانست و افزود: سلامت کارمهندس نصرتي ، شهرداري قزوين در سمت هاي قبلي و انتخابش از سوي شواري شهر به اين دليل و استفاده ايشان از تجارب انباشته شده اش، منجر به تحولي عظيم در شهر قزوين شده است .
امام جمعه موقت قزوين با اظهار اينکه شوراها شهر و شهرداران استان قزوين به لحاظ همکاري و فعاليت داراي سطح خوبي در كشور هستند ، گفت : قزوين درمسير تحول جدي درحوزه شهرسازي قراردارد و اميدوارم با شتاب قابل قبول به جايگاه تاريخي ، فرهنگي و موقعيت فاخرگذشته خود باز گردد و به يک قطب اقتصادي ، صنعتي ، کشاورزي ، دامداري و درعرصه شهرسازي نوين تبديل شود و نماد موفق مديريت شهري باشد .
نايب رييس سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فاصله سطح رفاه و امكانات مناطق شمالي و جنوبي در شهرها خواستار نگاه جدي تر اعضاي شوراي شهرو شهردار قزوين به مناطق جنوبي شهر قزوين شد و گفت: بايدبا اتخاذ تصميم هاي درست فاصله ها مناطق جنوبي وشمالي را کاهش داد.
حجت الاسلام ابوترابي فرد شکل گيري شهرک هاي اقماري راموجب عدم شکل گيري حاشيه نشيني در قزوين دانست و گفت: خداوند با لطف خود، زمينه هاي اين مشکل حاشيه نشيني را حل کرد، زيرا درشهرهايي که اين مشکل را دارند توان مديران ارشد استاني و شهري تنها صرف کاهش اين مشکل مي شود .
نماينده مردم قزوين درمجلس شوراي اسلامي با اظهار اينکه مردم براي استفاده از يک شهر آباد و توسعه يافته، بايد درساختن آن مشارکت کنند، بيان کرد : شهرداري ها مي توانند بدون تکيه برمنابع نفت و ماليات، منابع جديد تعريف کنند و شهرها را بسازند .
 
نصرتي شهردار قزوين :
 شهر با همدلي کليه مديران متحول شده است
مسعود نصرتين شهردار قزوين نيز در ابتداي جلسه با اشاره به اينکه حمايت هاي حجت الاسلام ابوترابي فرد از شهرداري قزوين و پيگيري حل مشکلات آن براي پيشرفت کارها موجب تقدير شهرداري است، گفت: برنامه ريزي هاي شهرداري بر اساس برنامه ريزي کوتاه مدت وبه موضوعات روبنايي وزير بنايي اختصاص يافت.
نصرتي با تاکيد براينکه در تدوين برنامه هاي شهر از برنامه بالادستي، نظرات و ديدگاه هاي متخصصين شهري و خرد جمعي ، تجربه شهرداري خارج کشور در سايه همراهي شوراي شهر بهره برده ايم، افزود: براي اجراي پروژه هاي تحول گرا نيازمند تامين مالي پروژه ها بوديم که براي اجراي آن و تحققش با توجه به فعاليت هاي روزمره و ناملايمات اقتصادي کشور در چند سال اخير ، اقدامات موثري در سال 89 و 90صورت گرفت تا با اجراي پروژه هاي موثر و اتمام به موقع آن ، كام شهروندان شيرين تر شود.
وي با اعلام اينکه براي اجراي پروژه هاي کلان نيازمند همراهي دستگاه هاي و نهادهاي دولتي و غير دولتي بود يم و با کمک و ياري خداوند اين مشارکت حاصل شد و حداکثر همراهي با بيان شعار "مديريت متحد شهري "محقق شد و هم افزايي قابل توجه اي با حداقل انحراف بوجود آمد، گفت: درسال 90 بودجه شهرداري 375 ميليارد تومان بود که 400 ميليارد تومان پروژه سرمايه گزاري برنامه ريزي شد که در تاريخ شهرداري کم سابقه بود.
شهردار قزوين با اشاره به اينکه براي ايجاد تفاهم بيشتر و همراهي مديران و کارشناسان و تجربه هايشان تحت عنوان کارگروه "قزوين + 20 " با حضور 60 نفر از منتخبين و متخصصين شهر 20 پروژه تحول گرا براي شهر تعريف شد، افزود: براي تامين مالي پروژه هاي شهرداري درمرحله اول با تشکيل کنسرسيومي بين شهرداري ، موسسه مالي اعتباري مهر و شرکت سازندگي انصار 50 ميليارد تومان تحت عنوان شش پروژه مهم و تاثيرگذار تعريف شد.
نصرتي با اظهار اينکه در سال گذشته با کمک بانک ها و شيوه تامين مالي 100 ميليارد تومان اوراق مشارکت به مردم فروخته شد افزود: فروش تراکم سيال از ابتکارات شهرداري بود که مرحله بعد با توليد زمين به عنوان يک سرمايه عظيم توانستيم 30 هکتار زمين خريدکنيم كه اين ميزان در مقام مقايسه با 100 سال گذشته قزوين برابري مي کند.
وي از تبديل اين 30 هکتار زمين به واحدهاي مسکوني در آينده خبر داد و گفت: بزودي 5 پروژه مهم نظير تقاطع غير همسطح 7 دي، شهيد رجايي، مرکز منترل ترافيک ومرکز دفن بهداشتي ومهندسي زباله محمد آباد و دو کارخانه 169و 120 تني راه اندازي مي شود .
شهرداري قزوين درادامه به معرفي پروژهاي ديگر شهرداري پرداخت ودرپايان خواستار همکاري بيشتر صدا و سيماي استان در انعکاس فعاليت هاي مديريت شهري شد .
عباس ظاهري ، رييس شوراي اسلامي شهرقزوين نيز در اين جلسه با گراميداشت قيام 17 شهريور مردم ايران در برابر رژيم ستم شاهي پهلوي گفت: خاندان ابوترابي در پيروزي انقلاب، استقرار آن و حوادث سال 73 بسيار تاثيرگذار بودند.
ظاهري در پايان اين مراسم گفت :شهرداري براي جنوب شهر درحال تدارک برنامه هاي است که احداث بوستان ملاخليا از اين جمله برنامه هاست و اگر نمايندگان مجلس پيگيري مي کند مي توان درمحل فعلي سازمان طرح و آبياري بوستان بزرگي احداث کرد .  
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط