یکشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين مطرح کرد؛

ارائه الکترونيکي گزارش مهندسان ناظر در معاونت شهرسازي شهرداري قزوين

به زودي مهندسان ناظر از هر مکاني و در هر زماني مي توانند نسبت به ارائه گزارش نظارتي خود از پروژه‌هاي تحت نظارت بر شهرداري اقدام کنند و در راستاي مکانيزه کردن عمليات اجرايي شهرداري، انجام کارهاي دستي و فيزيکي حذف و روش سيستمي تحت وب جايگزين آن مي‌شود.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت:بدين ترتيب مهندسان ناظر از هر مکاني در هر زماني مي توانند نسبت به ارائه گزارش نظارتي خود از پروژه هاي تحت نظارت بر شهرداري اقدام کنند و در راستاي مکانيزه کردن عمليات اجرايي شهرداري، انجام کارهاي دستي و فيزيکي حذف و روش سيستمي تحت وب جايگزين آن مي شود.
نظري پور افزود: با توجه به روند مکانيزه و الکترونيکي شدن انجام کارهاي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين و در راستاي ارتقا رضايتمندي و تکريم ارباب رجوع و تسهيل در تهيه و ارائه گزارش به هنگام توسط مهندسان ناظر بدون محدوديت مکاني، پروژه تهيه و ارسال گزارش مهندسان ناظر تحت وب پس از ساعت‌ها کار کارشناسي و بررسي عملکرد موجود و اقدامات ديگر در اداره نظارت بر عملکرد مهندسين ناظر تدوين و با همکاري سازمان فن آوري اطلاعات شهرداري جلسه هاي مشترک کارشناسي با سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد تا اطلاعات مورد نياز هر حوزه و فرآيند اجرايي آن بررسي و اخذ گردد.
وي بيان كرد: پس از صدور پروانه ساختماني در مناطق شهرداري، براي هر مهندس ناظر پروژه يک کارتابل شخصي در سيستم يکپارچه شهرسازي شهرداري قزوين ايجاد مي گردد که پس از تکميل اطلاعات شخصي و فني آن به عنوان لينک ارتباط بين شهرداري و مهندس ناظر عمل مي‌کند.
 نظري پور اعلام كرد: پس از صدور پروانه يک درخواست از طرف شهرداري به کارتابل مهندس ناظر ارسال و مشخصات و آدرس ملک مورد نظارت به ايشان اعلام مي گردد تا نسبت به ارسال گزارش از طريق وب اقدام کند.
وي ادامه داد: مهندس ناظر پس از بازديد از محل و بررسي عمليات اجرايي گزارش خود را در فرمهاي تيپ و پيشنهادي کارتابل تکميل و بدون محدوديت مکاني از طريق سيستم يکپارچه شهرسازي به اداره نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر حوزه مديريت هماهنگي و نظارت برساخت و سازها ارسال مي‌کند.
اين مقام مسوول افزود: گزارش فوق پس از دريافت توسط اداره نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر بررسي و در صورت تاييد، ثبت و به صورت الکترونيکي به آرشيو الکترونيکي ملک مورد نظر در شهرداري مناطق ارسال و همينطور همزمان به صورت الکترونيکي به سازمان نظام مهندسي ساختمان و اداره کار و امور اجتماعي ارسال مي گردد و يک نسخه هم با شماره و ثبت براي مهندس ناظر فرستاده مي شود و در صورتي که گزارش مذکور به لحاظ فني و مشخصات صحيح نباشد عينا گزارش به کارتابل مهندس ناظر عودت مي شود و تا زماني که گزارش به ثبت اداره نظارت بر عملکرد مهندسين ناظر نرسيده باشد فاقد اعتبار و استناد مي باشد.
نظري پور اضافه كرد: بدين ترتيب مهندسان ناظر از هر مکاني و در هر زماني مي توانند نسبت به ارائه گزارش نظارتي خود از پروژه هاي تحت نظارت بر شهرداري اقدام کنند و در راستاي مکانيزه کردن عمليات اجرايي شهرداري، انجام کارهاي دستي و فيزيکي حذف و روش سيستمي تحت وب جايگزين آن مي شود و ارتباط الکترونيکي بين حوزه شهرسازي شهرداري با سازمان نظام مهندسي ساختمان و اداره کار و امور اجتماعي و هر دستگاه اجرايي ديگر در شهر فراهم مي شود.
پايان پيام
 
 

تصاویر مرتبط