دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

آيين بزرگداشت روز قزوين، موجب تعلق خاطر به شهر مي‌شود

نامگذاري روز 9 شهريور به نام «روز قزوين» سبب تکرار نقش والاي شهر در ذهن شهروندان آن مي‌شود که اين امر تعلق خاطر و حس دلبستگي به شهر را در ذهن آنان افزايش خواهد داد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهر سازي و معماري شهرداري قزوين در خصوص روز قزوين و تاثير آن در شناخت مردم گفت: شهر هويت خود را از رد پاي برجاي مانده از تحولات کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... به عاريت دارد و سير تطور تاريخي شهر و آنچه در شهر ديروز جريان يافته نمود عيني خود را در شهر امروز متجلي ميسازد.
وي افزود: از اين رو پيوند شهر با ارزش هاي ديروزين خود نقش بسزايي را در حفظ هويت امروزين و تداوم آن داراست و تحولات سياسي يکي از بارزترين و تأثيرگذار ترين ابعاد در ايجاد ارزش هاي مدني در يک شهر است.
وي تاکيد کرد: شهر قزوين با تمدن ديرين، در گذر زمان شاهد تحولات مختلف بوده است و نقش مرکزي شهر در دوره صفوي به عنوان پايتخت کشور نشان از جايگاه ويژه و غناي هويت مدني آن دارد؛ از اين رو تجلي اين رخداد در شهر امروز سبب بازآفريني خاطرات و تقويت حس رضايتمندي شهروندان از زندگي در شهري با چنين هويت ارزشمندي خواهد شد.
نظري پور ادامه داد: نامگذاري روز 9 شهريور به نام «روز قزوين» سبب تکرار نقش والاي شهر در ذهن شهروندان آن ميشود که اين امر تعلق خاطر و حس دلبستگي به شهر را در ذهن آنان افزايش خواهد داد .
وي همچنين درباره نقش اين روز در گردشگري گفت: در عصر حاضر گردشگري شهري به صورت يک مسأله و فعاليتي مهم در مديريت شهري و توسعه محلي پايدار شهرها درآمده است، گردشگري را به عنوان يکي از مهمترين صنايع توسعه پايدار در هر جامعه اي بايد دانست، که از تحرک بالايي در تغييرات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، شهري و محيطي برخور دار است، توسعه گردشگري شهري با ارتقاي ابعاد کمي و کيفي با حداکثر بازده يکي از مهترين فعاليت هاي عمده مديريت اجرايي شهرها در عصر حاضر ميباشد. وجود جاذبه هاي متنوع در شهر قزوين چون اماکن تاريخي، فضاهاي سبز، مراکز فرهنگي، مراکز خريد و بازراها و.. جزء پارامترهاي مهم شکل گيري گردشگري در شهر قزوين ميباشد.
وي افزود : اختصاص يک روز به نام شهر قزوين در واقع بر توسعه فعاليتهاي عمران گردشگري شهري، وبه ويژه نوسازي بافت هاي تاريخي شهر و توجه به منظر تاريخي شهرها، بازسازي فضاهاي تفريحي در اين حوزه با ارائه تسهيلات مناسب را تأکيد و کمک شاياني به توسعه پايدار شهري ميکند.
معاون شهر سازي و معماري گفت: بديهي است افزايش ورود گردشگران به شهر، رونق و توسعه گردشگري، افزايش درآمد و ايجاد ثبات را در پي خواهد داشت. در اين راستا ايجاد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي مناسب در جامعه، ايجاد انگيزه هاي لازم در بخش خصوصي به منظور مشاركت هر چه افزونتر آن در سرمايه گذاري هاي مورد نياز و همچنين ايجاد بسترهاي لازم براي رفع نيازهاي تفريحي و فراغتي و اقامتي گردشگران شهري ( فضاهي سبز- بوستان ها- پارکها- شهربازي هاي سنتي و مدرن-مراکز خريد مجهز و مدرن در نقاط مختلف شهر ضروري و حائز اهميت ميباشد .
نظري پور با تاکيد بر تأثير نامگذاري روز قزوين در شناساندن اين خطه مينودري به مردم گفت: نام گذاري «روز قزوين» از آن جهت که قدمت مدنيت را در اين شهر خاطر نشان ميسازد و هويت تاريخي شهر را بر سر زبانها جاري ميکند نقش بسزايي در شناخت شهر براي مردم کشور داشته است. 
وي ادامه داد: از اين رو «روز قزوين»   در واقع بازآفريني خاطرات و تحولاتي است که در اين شهر شکل يافته و بار ديگر در ذهن هر آنکه با اين شهر آشناست خاطر نشان ميسازد که اگرچه شهر کنوني پايتخت ملي نيست اما کالبدي است که در طول دوران اکسيري ازعلم وادب و فرهنگ و هنر را در خود جاي داده و همچون نگيني در تاريخ مردم کشورش ميدرخشد .
وي همچنين پتانسيلهايي شهر قزوين را برشمرد و گفت: از منظر کالبدي تبيين خاطرات مکاني در قالب المانها تنديسها و نامگذاري مکان هاي شهر ميتواند در افزايش سطح آگاهي افراد در ارتباط با تاريخ شهر تأثير گذار ميباشد.
معاون شهر سازي و معماري گفت: همچنين توسعه شهر همساز با گذشته مانند «حفظ ساختار کالبدي کوچه آشتي کنان در راستاي کارکرد فرهنگي ديروز»، به گونه اي که بيگانه از حال و هواي تاريخي شهر نباشد، نقش بسزايي در افزايش آگاهي مردم در ارتباط با هويت شهر خواهد داشت.
وي ادامه داد: از منظر اجتماعي برگزاري يادواره ها، و همايشهايي مانند دهخدا، عبيد زاکاني و .. که در راستاي گراميداشت اشخاص و تحولات مختلف شهر شکل ميگيرد ميتواند در اين زمينه راهگشا باشد.
وي تاکيد کرد: آگاه سازي جامعه در مورد مزاياي اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي شهر , و ايجاد استراتژي هاي گردشگري پايدار، به نوعي سبب ايجاد تصور عمومي مطلوب در آنها ميشود و اين امر ميتواند با استفاده از برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، نشر كتابچه و برشور ومسابقات پيامکي و رسانه هاي همگاني ديگرو همچنين ايجاد تورهاي مسافرتي، برگزاري مراسم و آيين هاي جمعي و به ويژه به نمايش گذاردن در سطح ملي به مناسبت گوناگون نظير برگزاري جشن پنجاه بدر براي شناساندن قزوين تاثير به سزايي داشته باشد.
وي در پايان گفت: شکل دهي به گروهها و نهادهايي به نام شهر قزوين که در سطح ملي فعاليت دارند مانند تيم فوتبال قزوين، انجمن دوستاران شهر سبز قزوين، ميتواند در جلب توجه شهرقزوين و شناسايي هر چه بيشتر آن مورد نظر قرا گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط