شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

تهيه طرح اجرايي پروژه ساماندهي رودخانه آشنستان به پايان رسيد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان تهيه طرح اجرايي پروژه ساماندهي رودخانه آشنستان ، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد .

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: مطالعات اين پروژه که در اواخر سال 92 توسط مهندسين مشاور آغاز شده بود در مرداد ماه سال جاري به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: رودخانه آشنستان در 10 کيلومتري شرق قزوين در بالادست اتوبان قزوين- زنجان و در غرب شهرک مهرگان قرار دارد و کارگاه برداشت مصالح رودخانه اي سازمان عمران شهرداري جنب اين رودخانه مستقر مي باشد.

وي ادامه داد: هدف از تهيه اين پروژه، ساماندهي و کاناليزه کردن مسير رودخانه در محدوده کارگاه برداشت مصالح سازمان عمران شهرداري، هدايت مناسب سيلاب به اراضي و مناطق پايين دست، جلوگيري از خسارت به اراضي مجاور و همچنين حفاظت از تأسيسات کارگاه برداشت مصالح شهرداري و همچنين فراهم نمودن امکان نصب تجهيزات سنگ شکن در کارگاه مزبور بوده است.

اين مسؤول اظهار داشت : اين پروژه به طول 968 متر از مسير رودخانه و مساحتي بالغ بر 5/5 هکتار را در بر گرفته و قادر به عبور سيلاب هاي با دوره بازگشت 100 ساله را دارد و همچنين حد بستر و حريم رودخانه در آن رعايت شده است.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد :  قرار است بعد از تفاهم و تمهيدات لازم با همکاري شرکت آب منطقه اي قزوين، و تامين اعتبارات اين پروژه از سوي سازمان عمران شهرداري اجرايي شود.

وي يادآور شد : بديهي است اجراي اين پروژه موجب تسهيل در ادامه عمليات برداشت مصالح رودخانه اي جهت مصارف مورد نياز و همچنين فراهم نمودن امکان نصب تجهيزات سنگ شکن توسط سازمان عمران شهرداري با همکاري شرکت آب منطقه اي خواهد شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط