چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

طراحي بوستان خرد و خاطره ( بوستان سالمند ) به پايان رسيد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طراحي بوستان خرد و خاطره ( بوستان سالمند) ، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد .

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت : پارک ملت که از پارکهاي قديمي شهر مي باشد به دليل بافت جمعيتي مجاور پارک، وسعت قابل توجه آن در مقياس شهري در شهر قزوين که شديداً دچار کمبود سرانه فضاي سبز مي باشد، مورد توجه سالمندان قرار گرفته است که سالهاي متمادي است که اين پارک را براي سپري کردن اوقات فراغت انتخاب کرده اند.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ محمد اسماعيل حافظي افزود : با افزايش جمعيت سالمند استقبال از پارکها و فضاي سبز و بخصوص اين پارک رو به افزايش است. طي    بررسي هاي به عمل آمده از وضع موجود پارک ، مشخص است که شرايط آسايش و آرامش ايشان مهيا نشده است و اين فضاها از نظر مبلمان و آرايش فضايي و کيفيت مصالح به کار رفته متناسب با انتظارات سالمندان نمي باشد و امکانات رفاهي متناسب در اختيار ايشان نمي باشد.

اين مسؤول اظهار داشت : سالمندان محترم به صورت خودجوش (که البته از قوتهاي اين پارک مي باشد) در فضاي پارک به سپري کردن اوقات فراغت خويش مي پردازند ولي برنامه هدفمندي که بتواند نيازهاي جسمي، اجتماعي، روانشناختي ايشان را مرتفع سازد وجود ندارد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد : ضمن اينکه با توجه به اينکه شهربازي موجود در پارک ملت منتقل شده و تجهيزات باقيمانده از ان تخريب شده ، سايت پروژه در حال حاضر تبديل به محل انباشت زباله و داراي منظر شهري تاسف برانگيزي شده است که اقدام فوري جهت رفع اين موضوع را مي طلبديد.

وي يادآور شد : لذا سازمان خدمات طراحي بر آن شد تا با تعريف اين پروژه در راستاي حل اين دو مشکل ( کمبود فضا براي سالمندان در پارک ، تصميم گيري در خصوص وضعيت سايت شهربازي سابق ) اقدام نمايد.

هدف از تعريف و طراحي اين پروژه عباتند از :

مکاني آرامش بخش، مفرح و جذاب باشد که سالمندان تمايل داشته باشند اوقات فراغت خود را در آن مکان سپري کنند.

حافظي بيان کرد : بستري فراهم شود که امکان ارتباط اجتماعي ميان سالمندان مهيا باشد و ايشان از هم صحبتي با يکديگر و بيان کردن بيم و اميدهاي  زندگي خود تصلي خاطرپيدا کنند و اميد به زندگي در اين نسل افزايش يابد.

اين مسؤول اظهار داشت : با بسترسازي و برنامه هاي جهت گيري شده ويژه سالمندان، روحيه نشاط و شادابي  در دوره سالمندي شکوفا و پايدار بماند، و سالمندان محترم با تجربه اي اندوخته، شهروندي کارآمد تر باشند و در جامعه و مخصوصاً خانواده هايي که عضو سالمند دارند تاثير مثبتي داشته باشند.

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط