چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

مطالعه و باز طراحي بوستان مطهري قزوين به پايان رسيد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان مطالعه و باز طراحي بوستان مطهري با رويکرد کاهش آسيب هاي اجتماعي توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد .

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: اين بوستان به مساحت 1.5 هکتار  در کمربندي جمهوري اسلامي واقع شده و در شمار پارک هاي محلي است. در اين پروژه مقرر شد با بررسي مسائل و آسيب هاي اجتماعي بازطراحي اين بوستان به منظور کاهش آسيب­ هاي موجود با استفاده از رويکرد  CPTED انجام پذيرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: در اين رويكرد محيط فيزيكي نيز در وقوع جرم نقش خواهد داشت. اين رويکرد عبارت است از طراحي يا بازنگري در طراحي يک محيط به منظور کاهش جرم از راه‌هاي طبيعي، مکانيکي و دستورالعملي. اين رويکرد طراحي فيزيکي را با نيازهاي فيزيکي، اجتماعي و رواني مطلوب ساکنان آن فضا در هم آميخته و محيطي را خلق مي‌کند که در آن رفتار مطلوب مورد تشويق قرار گيرد و ساکنان از رفتارهاي نامطلوب دلسرد شوند.

اين مسؤول اظهار داشت : براساس آن چه گفته شد، مي توان از اصولي نام برد که به عنوان مبنا در طراحي محيطي براي بازدارندگي از جرايم مورد استفاده قرار مي گيرند. اين اصول عبارتند از تقويت قلمروهاي طبيعي،کنترل دسترسي، نظارت طبيعي،حمايت از فعاليت هاي اجتماعي، تعمير و نگهداري. براي بکارگيري اين اصول در طراحي شهري روش هاي مختلفي وجود دارد که از جمله مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

به کارگيري مداوم فضاي شهري به وسيله کاربران از طريق طراحي محيطي

افزايش نظارت هاي طبيعي و گسترش احساس مالکيت از طريق نهادهاي اجتماعي

نورپردازي عمومي مطلوب و کافي بر دروازه ها، ورودي و سيستم دسترسي

استفاده از موانع مسدود کننده مانند ديوارها، حصار و نرده

تعريف روشن و آشکار ورودي و خروجي

رعايت استانداردها و معيارهاي مبلمان شهري مانند چراغ هاي روشنايي و تابلوهاي شهري

افزايش امکان ديد با پوشش گياهي و محوطه سازي مناسب از طريق طراحي منظر

جايگزيني فضاهاي عمومي  و فعاليت هاي خدماتي در مناطق با ديد و نظارت کم

حذف موقعيت ها و مکان هاي ناامن در بوستان

منظره پردازي براساس معيارهاي افزايش دهنده ديد و نظارت عمومي

 

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد :  درکنار مطالعات اجتماعي و اقتصادي طرح،مطالعات معماري و شهرسازي بوستان نيز انجام گرديد که به بررسي و تحليل وضع موجود سايت، بافت اطراف و شناسايي بستر تاريخي و فرهنگي سايت پرداختند. اما از آنجا که رويکرد اين طرح کاهش آسيب هاي اجتماعي بود، مطالعات اجتماعي صورت گرفته و اصول و روشهايي که در بالا ذکر شد به عنوان مبناي بازطراحي بوستان قرار گرفت. در همين راستا به اهم تغييرات و اصلاحاتي که براي بهبود وضعيت بوستان در بازطراحي لحاظ شده است، به اختصار اشاره خواهد شد. مانند:

اصلاح کفسازي هاي معابر و تعويض مبلمان هاي فرسوده

توجه ويژه به زمين بازي کودکان در مرکز پارک به دليل اينکه بيشترين گروه  استفاده کننده از پارک کودکان هستند(اصلاح طرح هندسي زمين بازي و استفاده از کف سازي هاي مناسب و متنوع براي آن و ايجاد بازي هاي جديد مناسب با گروه هاي سني مختلف)

قرارگيري بوفه مواد غذايي طبق پيشنهاد مطالعات اقتصادي در نزديک زمين بازي بچه ها به منظور افزايش ايمني کودکان

افزايش نور پارک در جهت استفاده بيشتر خانواده ها و شهروندان به منظور حفظ امنيت رواني و جسماني کاربران

استفاده از چراغ هاي با رنگ روشنايي سبز و آبي برمبناي  اصول کاهش جرم

اصلاح هندسي پياده رو هاي پارک و ايجاد رمپ معلولان جهت تسهيل در عبورو مرور معلولان و جانبازان

ايجاد کاربري هاي خدماتي و تجاري در ساختمان هاي متروک و ناکارآمد در بوستان (از جمله نگهباني و بوفه) جهت ايمن سازي پارک

احداث مکان آبخوري در نقاط مختلف پارک ويژه کودکان و معلولان و ساير شهروندان

نظارت و رسيدگي به گياهان موجود پارک و حذف بوته ها و درختچه هاي متراکم و جايگزيني آنها با گلهاي دائمي و فصلي کوتاه قد براي افزايش نظارت عمومي

کاشت درختچه هاي ترون در حاشيه جنوبي پارک براي محدود کردن خروج افراد از پارک به خصوص کودکان به دليل وجود کمربندي پرتردد جمهوري اسلامي در جنوب سايت و خطرات احتمالي آن

نصب تابلو توقف ممنوع در حاشيه بلوار جمهوري براي جلوگيري از توقف کاميونها در حاشيه پارک

انتقال سرويس بهداشتي از زيرزمين (وضع موجود) به روي سطح زمين در راستاي کاهش جرم خيزي

وي يادآور شد : طرح نهايي پروژه به همراه كليه جزئيات اجرايي و متره و برآورد در نيمه اول مرداد ماه سال جاري جهت بهره برداري به سازمان پاركها و فضاي سبز ارسال شده است.

پايان پيام  

تصاویر مرتبط