سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين مطرح کرد؛

ظرفيت لازم براي روند بلندمرتبه سازي در شهر قزوين

روند بلند مرتبه سازي در شهر قزوين بايد با شرايط خدمات و سطح سرانه ها و شبكه معابر، ظرفيت لازم و درخور را داشته باشند.

 

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: روند بلند مرتبه سازي در شهر قزوين بايد با شرايط خدمات و سطح سرانه ها و شبكه معابر، ظرفيت لازم و درخور را داشته باشند.

وي افزود: شهر قزوين طبق طرح‌هاي بالادست همچون طرح جامع، مجموعه شهري و طرح CDS ( برنامه توسعه راهبردي)، به عنوان شهري با نقش گردشگري، توريستي، دانشگاهي با خدمات اجتماعي برتر در پاسخ به نياز شهر و منطقه شهري، ايمن و سالم و صنعتي در نظر گرفته شده است و با اين شرايط بايد خدمات و سطح، سرانه ها و شبكه معابر ظرفيت لازم و درخور را داشته باشند.
معاون شهردار بيان کرد: با توجه به پيش بيني جمعيتي معادل 450 هزار نفر در افق طرح جامع (سال1410 )، طراحي مسيرها و توزيع خدمات در سطح شهر با توجه به افزايش جمعيت و به تبع آن نيازمندي به توسعه زير ساختي و امكانات كالبدي زيست محيطي صورت گرفته است.
وي اظهار کرد: بر مبناي تئوري مذكور بيشتر برج هايي که توسط شهرداري قزوين در دست احداث است در راستاي تحقق توسعه گردشگري و افزايش رفاه حال شهروندان مي‌باشد که البته از اين نکته مهم نبايد غافل شد که اين بلند مرتبه سازي ها فقط بر اساس جمعيت 385 هزاري نفري شهر قزوين نيست، بلکه رويکرد مجموعه مديريت شهري بر مبناي افق شهر در سال 1400 هجري شمسي که جمعيت اين شهر به بيش از 450 هزار نفر خواهد رسيد تدوين شده است.
اين مقام مسوول اضافه کرد: لذا کليه ساخت و ساز هاي انجام شده در قالب پروژه هاي بلند مرتبه سازي در حدود قوانين و طرح هاي توسعه شهر و مصوبات کميسيون هاي مرتبط بوده است.
نظري پور اعلام كرد: در طرح تفضيلي شارمند که در سال 73 به تصويب رسيد، زمين هاي بالاي 3 هزار مترمربع داراي اسکان نامحدود هستند که البته به دليل نياز شهر به بلند مرتبه سازي در آن زمان، مکان يابي خاصي براي احداث برج در نظر گرفته نمي‌شد، ولي امروزه براي احداث هر برج در کمسيون ماده 5، مباحث کارشناسي لازم صورت مي گيرد و پس از مکان يابي مناسب مجوز احداث صادر مي شود.
وي گفت: در طرح تفصيلي که اکنون در مرحله بررسي است، بافت شمال شهر قزوين براي بلند مرتبه سازي در نظر گرفته شده است تا از معضلي به نام ترافيک پيشگيري شود، چرا که اکنون شاهديم به دليل برج سازي هاي متعدد در خيابان غرب نادري، شرق بلوار مدرس و هسته مرکزي شهر و تجمع مراکز تجاري، درماني و آموزشي در اين نقاط شاهد بار ترافيکي در آنها مي باشيم.
نظري پور اضافه كرد: يکي ديگر از دلايل احداث برج هاي مسکوني، اداري و حتي تجاري در بافت شمالي شهر توزيع عادلانه خدمات به شهروندان است، بر همين اساس با فراهم کردن بسترهاي مناسبي نظير احداث رينگ هاي مناسب، ايجاد زيرگذر، روگذرها و ايجاد دسترسي لازم در تلاش هستيم، شهروندان را از هسته مرکزي جدا کرده و به ساخت و ساز در بافت شمال شهر تشويق کنيم و با توزيع خدمات و فراهم سازي بستر هاي لازم درصدد هستيم شهروندان بدون دغه غه بُعد مسافت سکونت در بافت شمال شهر را به بافت مرکزي ترجيح دهند.
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط