دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

نظري پور، معاون شهردار قزوين اعلام کرد؛

برنامه هاي شهرداري براي کاهش ترافيک در مرکز شهر قزوين

با توجه افزايش ساخت و ساز مجتمع هاي تجاري در مرکز شهر و ترافيک در قزوين، برنامه هاي مهم از سوي شهرداري قزوين اجرا مي شود.


فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: با توجه افزايش ساخت و ساز مجتمع هاي تجاري در مرکز شهر و ترافيک در قزوين، برنامه هاي مهم از سوي حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري پور افزود: براساس طرح تفصيلي شارمند سال 1369 محورهاي خيام، سعدي و طالقاني به عنوان نقاط تجاري در هسته مرکزي شهر قزوين مشخص شدند.
نظري پور افزود: ساخت و ساز مجتمع هاي تجاري در مناطق مرکزي شهر در سال هاي اخير افزايش يافته است، اما به منظور کنترل ترافيک شهري، تأمين پارکينگ به يکي از اصلي ترين مولفه هاي ساخت و ساز مجتمع هاي تجاري تبديل شده است و تنها در صورت تأمين کامل فضاي پارکينگ مجوز ساخت مجتمع هاي تجاري ارائه مي شود.
وي ادامه داد: از ديگر سياست هاي شهرداري قزوين به منظور کنترل ترافيک تلاش براي پراکندگي واحدهاي تجاري در مناطق مختلف شهر است و بر همين اساس نيز با طرح هاي تشويقي از کساني که مايل به ساخت و ساز تجاري در شمال شهر هستند، استقبال مي کنيم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين بيان کرد: در طرح تفصيلي جديد نيز بنا داريم بر اساس نيازسنجي مجتمع هاي تجاري را در مقياس محلات پراکنده کنيم.
نظري پور اظهار کرد: از سوي ديگر طرح پياده راه سازي در محورهاي تجاري پر تردد نيز از جمله برنامه هايي است که در حال حاضر در خيابان خيام و در 3 فاز رو به انجام است و مي تواند تا ميزان زيادي از شدت ترافيک بکاهد.
پايان پيام


تصاویر مرتبط