یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

مطالعه و باز طراحي بوستان دهخدا پايان يافت

مطالعه و باز طراحي بوستان دهخدا با رويکرد لغت و خوشنويسي، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

 

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت:مطالعه و باز طراحي بوستان دهخدا و بوستان لغت و خوشنويسي، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: پروژه مطالعه و بازطراحي بوستان دهخدا با رويكرد لغت و خوشنويسي، به پايان رسيد.
وي افزود: در اين پروژه انتظار مي‌رفت مشاور با حفظ فضاي سبز و درختان موجود، نسبت به طراحي، باز پيرايي، ايمن سازي و بهبود سيما و منظر پارک، اقدام کند.
وي گفت: همچنين با توجه به پيشينه تاريخي شهر قزوين و انتخاب آن به عنوان پايتخت خوشنويسي ايران، اين بوستان را با رويکرد «لغت و خوشنويسي» مورد باز طراحي قرار دهد.
اين مسوول ادامه داد: از طرفي وجه تسميه اين پارک (دهخدا)، اصالت اين شخصيت برجسته ادب و هنر است که به شهر قزوين باز مي گردد، معرفي اين اديب و طنز پرداز ايراني نيز يکي ديگر از اهداف طراحي بوستان بود.
حافظي افزود: «خوشنويسي» يکي از هنرهاي کهن سرزمين قزوين است و مردمان اين شهر از ديرباز فرزندان خود را براي تعليم نزد هنرمندان خوشنويس مي بردند و دانستن اين هنر را افتخار مي پنداشتند.
وي اضافه کرد: خوشنويسي در فرهنگ قزوين ريشه دوانده، هنرمندان گرانمايه اي را در اين شهر پرورانده و به هنر ايران تحويل داده است و از طرفي وجه تسميه بوستان، علامه علي اکبر دهخدا، اديب، لغت شناس، سياستمدار و شاعر ايراني است که بنيانگذار « لغت نامه دهخدا» است. «خوشنويسي» هم به عنوان يک هنر شاخص و هم به عنوان ابزاري براي ارائه موضوع«لغت» در طراحي پارک مد نظر قرار گرفت.
اين مسؤول اظهار کرد: در مسير طراحي اين پروژه از نظرات و آراء هنرمندان به­نام شهر قزوين در زمينه هنر خوشنويسي و مساعدت هاي انجمن خوشنويسان با هماهنگي و همكاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين بهره برده شد.
وي بيان کرد: در طي مطالعات وسيع و عميق در باب ريشه هاي هنر خوشنويسي، مفاهيمي به دست آمد که طرح جديد بوستان را پايه گذاري کردند. براي خوشنويسي، دوازده قاعده يا اصل تعريف شده است که در اغلب خطوط رايج در خوشنويسي اسلامي به ويژه خطوط ششگانه و خط نستعليق به کار برده مي شوند.
حافظي افزود: بر مبناي اين دوازده اصل گران‌بها، دوازده «منزل» براي بوستان در طرح تعريف شد که مخاطب با گذر از منزل اول به سوي منزل دوازدهم، با داستان ها و اطلاعاتي مواجه مي‌شود که دانش وي را در باب اين هنر کامل مي‌کنند.
 
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: منزل اول، به نام «تطهير» ناميده شده است. در اين منزل، بوستان و موضوع آن به مخاطب معرفي مي شود. اين منزل به غير از استندها و آثار هنري، مزين به «حوض آبي» است تا مخاطب با ديدن آن، به اهميت موضوع «تطهير» در هنر خوشنويسي واقف شود. چنان گويند که خوشنويسان بزرگ با آداب خاصي به کتابت اهتمام مي ورزيدند.بدون وضو دست به قلم نمي بردند و گاه روزها براي دسترسي به «سرزلف قلم» به چله نشيني مي نشستند.
وي يادآور شد: منزل دوم، پيشينه خوشنويسي اسلامي را به مخاطب معرفي مي کند و او را با خطوط ششگانه و اولين خط از آنها يعني «محقق» آشنا مي سازد. منزل سوم، به معرفي خط «ريحان» اختصاص دارد. از آن جا که اين خط ظريف و کوچک اندام است آن را به گل و برگ و ريحان تشبيه کرده اند. به همين جهت در طرح اجزاي اين منزل از بوستان، از نقوش گياهي و فرم هاي نرم تر استفاده شده است.
حافظي بيان کرد: منزل چهارم، خط «ثلث» را معرفي مي کند که بيشتر در تزيين کتاب ها و کتيبه ها به کار رفته است. لذا در اين قسمت از بوستان، استندهايي مشابه محل کتيبه نگاري در معماري اسلامي، طراحي شده است.
اين مسؤول بيان کرد : منزل پنجم، به خط «توقيع» اختصاص دارد. منزل ششم، «نسخ» و «رقاع» را معرفي مي کند که از ترکيب آن ها خط «تعليق» که اولين خط ايراني است پديد آمده است.منزل هفتم، خط «نسخ» و خط« تعليق» را معرفي نموده و اطلاعاتي نيز در باب مير علي تبريزي به عنوان بنيان گذار خط «نستعليق» که از ترکيب خطوط نسخ و تعليق پديد آمده است، ارائه مي کند.
وي يادآور شد: منزل هشتم، که بزرگترين منزل و ميدان مرکزي بوستان است به معرفي مشاهير قزوين يعني «مير عماد» و «دهخدا» اختصاص دارد.استاد ميرعماد با پالايش خطوط پيشين و زدودن اضافات و ناخالصي ها از پيکره نستعليق، عروس خطوط را به اعلا درجه زيبايي يعني «نسبت طلايي» رسانيد و قدمي اساسي در اعتلاي هنر نستعليق برداشت. در اين منزل مخاطب با آثار استاد ميرعماد آشنا شده و زيبايي هنر وي را در قالب اجزاء و عناصر طراحي شده در اين منزل در مي يابد.همچنين بخشي از اين منزل به معرفي استاد «دهخدا» اختصاص دارد و با صفحات و ديوارهاي کوتاه تعبيه شده در اين قسمت، بخشي از آثار و خدمات وي به ادبيات ايران معرفي مي گردد.
حافظي بيان کرد: منزل نهم، شامل کارگاه هاي آموزش خوشنويسي، فضاي نمايشگاه آثار هنرآموزان و هنرمندان و همچنين نمازخانه است.منزل دهم، به کودکان اختصاص يافته و نام آن باغ الفباست. در اين منزل هزار تويي طراحي شده که در طرح آن از «خط بنايي»بهره برده شده است.منزل يازدهم، خوشنويسي معاصر را به تصوير مي کشد و هنرمندان معاصر را معرفي مي کند.منزل دوازدهم نيز به معرفي هنر «خط- نقاشي» مي پردازد.
اين مسؤول اظهار کرد: در اين بوستان همچنين يک فضاي تجمع و نمايش و يک کافه-گالري با عنوان «خط» نيز پيش بيني و طراحي شده است.لازم به ذکر است که در مرحله مطالعات اوليه پروژه، پرسشنامه هايي تدوين شد تا آراء و نظرات و پيشنهادات ساکنين مناطق اطراف بوستان و همچنين کاربران پارک در خصوص موضوع پروژه، گردآوري شود. نتايج حاصل از اين مطالعات در قالب «ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي پروژه بازطراحي بوستان دهخدا» تدوين شد و به شکل مستقيم در تهيه طرح پروژه، تاثير گذاشت. همچنين مطالعات وسيعي در باب «آثار اقتصادي» پروژه نيز صورت پذيرفت و نتايج آن، مبناي تصميم گيري در باب فضاهاي پيش بيني شده در بوستان قرار گرفت.
وي گفت: طرح نهايي پروژه در تير ماه سال جاري براي بهره برداري و اجرا به سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين ارسال شده است.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط