شنبه ۱۳۹۰/۰۵/۰۸

نظري پور، معاون شهردارقزوين:

برداشت ميداني براي بروز رساني نقشه هاي شهر قزوين انجام گرفت

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از در دستور كار قرار گرفتن بروز رساني طرح تفصيلي شهر قزوين توسط شهرداري خبر داد.

 

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت : پروژه طرح تفصيلي شهر قزوين با عنايت به توافقات صورت گرفته بين شركت مهندسين مشاور شهر و برنامه و شهرداري قزوين آغاز شده است.
وي اظهار کرد:  مطابق آخرين مذاكرات صورت گرفته با مشاور طرح، پروژه مورد نظر در مراحل اوليه و برداشت هاي ميداني به سر برده و همزمان با كار برداشت ، دفتر محلي مشاور نيز (كه تا قبل از اين به منظور تهيه طرح جامع فعال بوده است ) در تاريخ چهاردهم فروردين90 تاسيس شده است در ابتداي كار برداشت سطح شهر با گروهي متشكل از 18 نفر آغاز شده كه به دليل حساسيت و ضرورت دقت در كار اين تعداد به 6 نفر تقليل يافت كه خود منجر به سپري شدن زمان طولاني تري در اين مرحله خواهد شد اطلاعات جمع آوري شده توسط هر برداشت گر ديگري كه خارج از اين گروه مي باشد مجددا كنترل خواهد شد و در نهايت نيز پس از ورود اطلاعات به سيستم نيز مجددا اطلاعات وارد شده تحت كنترل قرار خواهد گرفت .
اين مقام مسئول در ادامه افزود: در حال حاضر طبق برنامه ريزي انجام گرفته ، سطح شهر قزوين به 60 بخش تقسيم شده است كه ميزان بالايي از آن به اراضي باير تعلق دارد. با توجه به اينكه منطقه يك شهرداري قزوين در جنوب شهر واقع شده و در برگيرنده درصد بالايي از مسائل و مشكلات نيز مي باشد كار برداشت و جمع آوري اطلاعات از اين منطقه آغاز و تقريبا به اتمام رسيده است و ادامه كار از جنوب منطقه دو آغاز شده و به سمت شمال شهر در حال پيشرفت مي باشد (به طور كلي حدود 30 درصد از كار برداشت به اتمام رسيده است .)
نظري پور افزود : شايان ذكر است تا كنون در خصوص پروژه طرح تفصيلي شهر قزوين جلسات متعددي با حضور مديران و نمايندگان سازمان ها و نهادهاي مختلف تشكيل گرديده است كه هدف از برگزاري اين جلسات كنترل روند پيشرفت پروژه و بررسي مسايل و مشكلات ، هماهنگي مشاور طرح باسازمانها و ارگانهاي مختلف مي باشد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط