شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح مناسب سازي و مبلمان شهري محورهاي مطهري و پيروزي پايان يافت

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طراحي طرح مناسب سازي و مبلمان شهري محورهاي مطهري و پيروزي توسط اين سازمان خبر داد.

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: نظر به اين­که مراکز شهرهاي بزرگ ما، در حال حاضر از نظر کيفيت کالبدي پياده­‌روها و وضعيت حرکت عابران پياده در آن، دچار معضلات کالبدي و عملکردي است، لزوم توجه به مناسب­ سازي محورهاي شهري و نقش عناصري چون پياده­راه­‌ها، مورد تاکيد قرار مي­‌گيرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با توجه به رسالت فوق و درخواست شهرداري منطقه سه مبني بر تهيه طرح مناسب سازي و مبلمان شهري محورهاي پيروزي و مطهري، طراحي اين محورها در اوايل سال 92 به مشاور سپرد شد و در ابتداي سال جاري مورد تصويب نهايي قرار گرفت و آماده ارسال به منطقه جهت اجرايي شدن است.

اين مسؤول اظهار کرد: اين محورها که به صورت شرقي غربي در شمال شهر قزوين واقع شده اند نقش دسترسي سواره از محله هاي جانبازان، ملاصدرا، پونک و کوثر به ساير نقاط شهري را بر عهده دارند. در محور مطهري به دليل اهميت کاربري‌هاي حاشيه بلوار از جمله قرارگيري ساختمان اداري شهرداري، ساختمان راژيا و بدنه هاي تجاري و مسکوني واقع در طول مسير همچنين عرض مناسب پياده رو، فضاهاي مکث، نشيمن و فضاي سبز در طول مسير با حساسيت و ظرافت بيشتري مورد طراحي قرار گرفت.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: در محور پيروزي با توجه به غالب بودن کاربري تجادي و تردد بالاي عابران پياده و خودروها به منظور تخليه بار و عبور از محور همچنين عرض کم پياده رو، مسير پياده مذکور بيشتر نقش عبوري و توقف لحظه اي داشته و مبلمان شهري و فضاي سبز به صورت محدود تري نسبت به محور پيشين در نظر گرفته شده است.

وي يادآور شد: از نکات حائز اهميت در طراحي اين محورها مي توان به مواردي از جمله  طراحي مبلمان شهري يکدست و مناسب با فضاها و موقعيت خاص کاربري هاي موجود،   ارائه طرح روشنايي محور،  استفاده از مصالح ثابت و غير لغزنده جهت سهولت حرکت و ايمني بيشتر، استفاده از رمپ به جاي اختلاف سطح هاي نامناسب با حداقل شيب 8 درصد جهت سهولت استفاده افراد کم توان و معلول،  طراحي مسير نابينايان و مسير تجهيزات و مبلمان شهري در طول محور، طراحي مسير پيوسته فضاي سبز در مجاورت پياده رو به منظور افزايش زيبايي بصري و  طراحي مسير دوچرخه در طول محورها اشاره کرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط