شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح مناسب سازي و مبلمان شهري بلوار امير کبير پايان يافت

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طرح مناسب سازي و مبلمان شهري بلوار امير کبير توسط اين سازمان خبر داد.

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: حرکت پياده، طبيعي­‌ترين، قديمي­‌ترين­­ و ضروري­ترين شکل جابجايي انسان در محيط است و پياده­‌روي هنوز، مهم­ترين امکان براي مشاهده مکان­‌ها، فعاليت­‌ها و احساس شور و تحرک و زندگي و کشف ارزش­‌ها و جاذبه­‌هاي نهفته در محيط است. لذا، عابران پياده، بايد به عنوان عنصر اصلي سيست‌م­هاي حمل و نقل درون شهري در طراحي­‌ها مدنظر قرار گيرند.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با توجه به رسالت فوق و درخواست شهرداري منطقه سه مبني بر تهيه طرح مناسب سازي و مبلمان شهري بلوار امير کبير، طراحي اين محورها در اوايل سال 92 به مشاور سپرد شد و در ابتداي سال جاري مورد تصويب نهايي قرار گرفت و آماده ارسال به منطقه جهت اجرايي شدن است.

اين مسؤول اظهار کرد: در طرح مناسب سازي و مبلمان شهري اين بلوار با توجه به عرض مناسب پياده‌رو و عدم دسترسي مستقيم خودروها به منازل مسکوني از بدنه بلوار اميرکبير، فضاي ما بين پلاک‌هاي مسکوني و سواره رو، به صورت يک پارک خطي و محلي مورد طراحي قرار گرفت و فضاهاي مکث و نشيمن در ترکيب با فضاي سبز و مسيرهاي پياده و دوچرخه در خدمت بدنه مسکوني بلوار قرار گرفت.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد:  از نکات حائز اهميت در طراحي اين محورها مي توان به مواردي از جمله طراحي مبلمان شهري يکدست و مناسب با فضاها و موقعيت خاص کاربري هاي موجود، ارائه طرح روشنايي محور، استفاده از مصالح ثابت و غير لغزنده جهت سهولت حرکت و ايمني بيشتر، استفاده از رمپ به جاي اختلاف سطح هاي نامناسب با حداقل شيب 8 درصد جهت سهولت استفاده افراد کم توان و معلول،  طراحي مسير نابينايان و مسير تجهيزات و مبلمان شهري در طول محور، طراحي مسير پيوسته فضاي سبز در مجاورت پياده رو به منظور افزايش زيبايي بصري، طراحي مسير دوچرخه در طول محورها است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط