شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين مطرح کرد؛

مشکل در سيستم فاضلاب، دليل سقوط يک شهروند قزويني در چاه بازار

پس از حادثه روز جمعه و سقوط يک کسبه 58 ساله به چاه تحليل ها و اعتراضات مختلفي در رسانه ها مطرح شد. بسياري در تحليل اين حادثه به افکن چاه اشاره کردند. موضوعي که از سوي مسوولان شهرداري رد مي شود.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين به نقل از صداي قزوين؛ پس از حادثه روز جمعه و سقوط يک کسبه 58 ساله به چاه تحليل ها و اعتراضات مختلفي در رسانه ها مطرح شد. بسياري در تحليل اين حادثه به افکن چاه اشاره کردند. موضوعي که از سوي مسوولان شهرداري رد مي شود.
مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان پسماند شهرداري قزوين در گفتگوي اختصاصي خود با صداي قزوين دليل اتفاق روز 16 خرداد در بازار را مشکل در طراحي سيستم فاضلاب و وجودلوله هاي فرعي فاضلاب که دهانه آن باز بوده مي داند و معتقد است وجود اين لوله هاي فرعي- که به صورت غيرقانوني و کارشناسي نشده براي هدايت حجم بالاي آب به لوله هاي اصلي متصل شده بودند- دليل حادثه بوده است.
منتظري با رد ادعاي افکن چاه، به صداي قزوين مي گويد: پر شدن چاه از آب و نفوذ رطوبت به اطراف طوقه ها باعث ريزش و افکن چاه مي شود و اين درحالي است که عکس هاي گرفته شده و کارشناسي هاي اوليه از حادثه نشان مي دهد آب شويي اطراف طوقه، از بالا بوده و اين اتفاق نمي تواند افکن چاه باشد.
وي ادامه مي دهد: ضمنا زماني که آتش نشاني متوفي را از چاه بيرون مي کشد آبي در کف چاه وجود نداشته و تنها لجن حاصل از شستشوي خاک هاي اطراف چاه ديده مي شود و براي چاهي که آب نداشته باشد به هيچ وجه بحث افکن و جابجايي طوقه ناشي از آب شويه از پايين نمي تواند مطرح شود.
منتظري در تشريح دليل حادثه مي گويد: در زمان شدت يافتن باران در روز جمعه، حجم بالايي از آب از لوله هاي اصلي فاضلاب به لوله هاي فرعي برگشت مي خورد که آب باران فاضلاب هاي کسبه- که به صورت غير قانوني به لوله فرعي متصل شده بودند- نيز به اين حجم آب در لوله هاي فرعي افزوده مي شود.
وي ادامه مي دهد: اين حجم آب امکان برگشت به لوله اصلي را پيدا نمي کند که اين موضوع در کنار باز بودن انتهاي لوله هاي فرعي، سبب شسته شدن خاک اطراف چاه جاذب شهرداري و نشست آن مي شود. حجم بالاي خاک شسته شده به طوقه چاه جاذب فشار مي آورد که اين موضوع سبب ايجاد يک سوراخ در طوقه چاه شده و متوفي هم پس از سقوط در فاصله 2 متري از طريق اين سوراخ به داخل چاه مي افتد.
منتظري در پاسخ به اين سوال که چرا پيش بيني اين موضوع را در روز پيش از حادثه و پس از نشست اوليه زمين نکرده بوديد، اظهار مي کند: روز جمعه که نشست زمين در راسته پي فروشان بازار به ما اطلاع داده شد کارشناسان شهرداري در محل حاضر شدند. کارشناس سازمان آب و فاضلاب دليل نشست زمين را نشتي لوله آب اعلام کرد و پس از رفع اين مشکل، ما نيز محل نشست را با خاک پر کرديم.
وي مي افزايد: البته همان روز از کارشناس سازمان آب و فاضلاب در خصوص لوله هاي فرعي فاضلاب سوال کرديم که وي گفت مشکلي در اين خصوص وجود ندارد و دهانه اين لوله ها توسط شير فلکه قابل بسته شدن است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط