شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۰

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

طراحي و ساماندهي ورودي هاي شهر قزوين آغاز شد

طراحي و ساماندهي ورودي‌هاي شهر قزوين در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين آغاز شد.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طراحي و ساماندهي ورودي‌هاي شهر قزوين در اين معاونت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور افزود: شهرداري قزوين با برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با بهره گيري از مطالعات انجام گرفته توسط مهندسان مشاور متعدد طي سالهاي گذشته، پروژه ساماندهي و طراحي ورودي هاي شهر قزوين را مدنظر قرار داده که بنا به اولويت بندي تعيين شده، به ترتيب هر يک از محورها طراحي خواهند شد.
وي افزود: طراحي و ساماندهي اين محورها با تبعيت از مرزهاي مالکيتي و به شکل طرح شناور يا سيال به منظور افزايش ضريب اجرائي شدن پيشنهادات و تشويق مالکين به مشارکت در اجراي طرح و همچنين حفظ بناهاي ثابت که داراي رأي کميسيون ماده پنج مي باشند و يا با توجه به عملکرد آنها بايد در محور باقي بمانند و نيازمند بازسازي بدنه مي باشند صورت پذيرفته است.
اين مقام مسوول اضافه کرد: از جمله اين محورها، محور بلوار آيت اله خامنه اي به عنوان شاخص ترين ورودي شهر است و چشم انداز تعريف شده از اين محور در طرح مذکور، با توجه به جايگاه و پتانسيل هاي موجود در آن به عنوان محوري با نقش تفريحي - گردشگري - فرهنگي با سطح عملكردي شهري - فراشهري در ساختار فضايي - عملكردي شهر قزوين مي باشد.
وي افزود: هدف از انجام اين پروژه حفظ، تقويت و معرفي ارزش هاي محيطي و منظر طبيعي بلوار آيت الله خامنه اي و تقويت جايگاه آن در ساختار فضايي - عملكردي شهر به عنوان يك محور شهري - فراشهري (نه فقط به عنوان يك مسير عبوري) مي باشد.
نظري پور اضافه كرد: اصول و معيارهاي کلي طراحي در اين پروژه بر مبناي نتايج بدست آمده از جلسات برگزار شده با استاندار قزوين، نخبگان و مديران و مسئولان شهري استخراج گرديده است که از اين اصول مي توان به لحاظ کردن نقش مشارکت شهروندان در فرآيند برنامه ريزي و طراحي شهري محور، لزوم ساماندهي و بهبود وضع موجود و استفاده بهينه از زمين، جلوگيري از سوداگري زمين، حفظ مالكيت، استفاده از اضافه ارزش زمين در جهت منابع عمومي و ...) اشاره کرد.
وي ادامه داد: نيازسنجي کاربري هاي مورد نياز و لزوم تحقق عدالت اجتماعي در محور به معني توزيع عادلانه خدمات عمومي درنواحي شهري با در نظر گرفتن نيازمحدوده و برابري . )،  تضمين دسترسي شهروندان به محيطي امن ، ايمن و تلاش در جهت ارتقاء مولفه هاي کيفيات محيطي با تأکيد بر ويژگي هاي کالبدي و زيبايي شناختي ) و مطلوبيت الگوهاي توزيع كاربريها (توزيع متعادل كاربري، جلوگيري از تداخل كاربري‌هاي ناسازگار) از ديگر اصول و معيارهاي کلي طراحي در اين پروژه مي باشد.
وي بيان كرد: در اين راستا و در جهت دستيابي به اهداف کلان ذکر شده ضمن تهيه طرح سه بعدي از طرح پيشنهادي تهيه شده ،مجموعه اي از راهبردها و راهکارها از جمله  احياء و تقويت پهنه ها و باغات مثمر مجاور محور ، ايجادکاربريهاي گوناگون ، ويژه خدمات مبادي ورودي شهر و به وجود آوردن فضاهايي متنوع و دلپذير در طول مسير از طريق ايجاد فضاهاي سبز و طراحي پارک هاي متناسب با نياز مسافرين ، انتقال كاربري هاي كارگاهي - تعميرگاهي از بدنه محور (تجميع آنها در مجموعه كارگاهي - تعميرگاهي)، به كارگيري راهكارهاي مشاركتي توسعه محور، جذب كاربري هاي شهري - فراشهري با سطح اشغال كم و سطح باز و زياد ، ايجاد تغيير در پروفيل طولي محور سواره با هدف افزايش جدابيت بصري منظر و كنترل سرعت مد نظر قرار گرفته است ، ايجاد خط آسماني موزون در طول مسير و پيش بيني پارکينگ مورد نياز (به صورت حاشيه اي و خطي ) در طول مسير جهت رفع معضلات ترافيکي ( با توجه به ضوابط تدوين شده ) نيز مد نظر قرار گرفته است.
نظري پور اعلام كرد : لازم بذکر است اين طرح در کميته فني کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين مطرح گرديده و اصلاحات لازم بر روي آن انجام گرفته است و آماده ارسال به کميسيون طرح تفصيلي شهر که با حضور استاندار محترم قزوين برگزار خواهد شد ، مي باشد .
پايان پيام
 
 
 

 

 

تصاویر مرتبط