چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

اتمام طراحي خانه فرهنگ سنجيده شهر قزوين

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان مطالعه و طراحي خانه فرهنگ سنجيده در محله راه ري، توسط اين سازمان خبر داد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه مطالعه و طراحي خانه فرهنگ در قطعه زمين مقابل مسجد سنجيده واقع در محله راه ري، به سفارش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، توسط سازمان خدمات طراحي به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: هدف از طراحي خانه هاي فرهنگ در محلات مختلف سطح شهر، افزايش سرانه فضاهاي فرهنگي و ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش در مقياس محلي به همراه تأمين نيازهاي محدوده مورد مطالعه مي باشد که اين مهم براساس مطالعات اجتماعي صورت پذيرفته در هر پروژه و به دست خواهد آمد.

اين مسؤول اظهار کرد: ارزيابي تأثيرات اجتماعي در اين پروژه نشان مي دهد احداث اين مجموعه سبب ايجاد حسن تعلق محله اي، کاهش آسيب هاي اجتماعي، ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان خانه دار، رونق اقتصادي در مقياس محلي، رضايت اجتماعي، توزيع مناسب خدمات و افزايش سرانه امکانات فرهنگي- ورزشي در سطح محله خواهد شد.

وي يادآور شد: اين پروژه در زميني به مساحت تقريبي 850 مترمربع با سطح اشغال 50 درصد، در سه طبقه زيرزمين، همکف و اول با زيربناي تقريبي هزار و 200 مترمربع طراحي شده است که شامل فضاهاي آموزشي متنوع و کلاس هاي متعدد، سالن چند منظوره، سالن ورزشي و ساير فضاهاي اداري، خدماتي و پشتيباني مي باشد.

حافظي بيان کرد: به دليل مجاورت با محدوده ميراثي بناي تاريخي مسجد سنجيده رعايت محدوديت ارتفاعي 5/7 متر از الزامات تهيه اين طرح بوده است و در طراحي نماها از ضوابط موجود در زمينه طراحي و انتخاب مصالح مناسب بهره گرفته شده است.

اين مسؤول بيان کرد:  همچنين تأمين تعداد پارکينگ مورد نياز براي مجموعه نيز در اولويت قرار داشته و در طرح لحاظ شده است. تهيه طرح اجرايي پروژه به اتمان رسيده و هم اکنون آماده بهره برداري مي باشد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط