یکشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۴

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

طرح تفصيلي مناطق 4 و 5 جديد شهر قزوين بررسي شد

به منظور برنامه‌ريزي و مديريت مؤثر در نواحي و مناطق شهري در طرح جامع و تفصيلي جديد شهر قزوين تقسيمات جديد شهري صورت گرفت.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: به منظور برنامه ريزي و مديريت مؤثر در نواحي و مناطق شهري در طرح جامع و تفصيلي جديد شهر قزوين تقسيمات جديد شهري صورت پذيرفته است .
فرزانه نظري پور افزود: در اين تقسيم بندي جهت تدقيق و طراحي محدوده محلات، نواحي و مناطق جديد شهر شاخص هايي از قبيل سطح موجود، جمعيت آتي، کاربري پيش بيني شده در طرح تفصيلي، ميزان ونحوه دسترسي به خدمات و لبه ها و عناصر جدا کننده مد نظر قرار گرفته و بر اين اساس محدوده شهر قزوين در غالب شش منطقه شهري برنامه ريزي شده است.
وي بيان کرد: بررسي طرح تفصيلي مناطق 1 و 2 و 3 جديد شهر قزوين در جلسات کارشناسي و کميته راهبري طرح نهايي شده و موضوع جهت تصويب در کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي شهر به اداره کل راه و شهرسازي استان ارسال گرديده است.
اين مقام مسوول اضافه کرد: طرح تفصيلي پيشنهادي مناطق 4 و 5 جديد شهر نيز در تاريخ 18تيرماه 92 توسط مشاور تهيه طرح مذکور در اختيار حوزه معاونت شهرسازي و معماري قرار گرفت كه بلافاصله اين طرح ها در اختيار اعضاي شوراي شهر و اعضاي كميته راهبري طرح، مديريت منطقه سه شهرداري جهت مطالعه و بررسي و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات قرار داده شد.
وي گفت: جهت هماهنگي طرح پيشنهادي و بررسي موضوع، همچنين بررسي ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح، معاونت شهرسازي و معماري با برگزاري جلسات کارشناسي و کميته راهبري به بررسي طرح پرداخته و نتايج به مشاور محترم جهت انجام اصلاحات لازم ابلاغ گرديد.
نظري پور بيان کرد: در 19فروردين ماه سال جاري آلبوم نقشه هاي اصلاحي مرتبط با اين مناطق و همچنين طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه 6 شهر قزوين توسط مشاور به اين حوزه تحويل داده شده است .
وي ادامه داد: در اين راستا به منظور بررسي طرح اصلاحي تاکنون دو جلسه به مدت زمان تقريبي هشت ساعت و با حضور مديران و کارشناسان حوزه معاونت شهرسازي و معماري تشکيل شده و ادامه بررسي طرح تفصيلي اين مناطق و به ويژه منطقه 6 در دستور کار اين حوزه قرار دارد .
وي گفت: منطقه سه شهرداري که در طرح تفصيلي جديد مناطق 4 و 5 را شامل مي شود، عمدتاً شامل محلات و بافتهاي جديدالحداث مينودر، پونک و ملاصدرا و کوثر مي باشد ، اين مناطق حد فاصل بلوار معلم تا اتوبان قزوين – زنجان را در بر مي گيرد.
وي افزود: اين منطقه غالبا به صورت مجتمع هاي بزرگ مسکوني و آپارتماني طراحي شده و با توجه به جديدالاحداث بودن آن اغلب ابنيه احداث شده در آنها داراي کيفيت قابل قبول و نوساز مي باشند، در طرح تفصيلي جديد منطقه 4 شامل 4 ناحيه و 14 محله و منطقه 5 نيز شامل 3 ناحيه و 10 محله مي باشد .
نظري پور خاطرنشان کرد: در اين طرح، در برنامه ريزي کاربري زمين ( نحوه استفاده از اراضي با مدنظر قراردادن چگونگي توزيع جمعيت ) به ساماندهي مکاني – فضايي فعاليتها و عملکردها براساس خواست و نياز شهروندان در سطح محلات، نواحي و کل منطقه پرداخته شده است.
وي گفت:بررسي وضع موجود مناطق 4 و 5 در سطوح مختلف نشان دهنده وجود برخي مسائل و مشکلات و کمبودها و کاستي ها به ويژه در کاربري هاي آموزشي ، ورزشي و فرهنگي ، مذهبي بوده که در طرح پيشنهادي سعي شده است به ارائه راهکارهايي جهت تامين و استقرار اين خدمات بر اساس مقياس عملکردي و در سطوح مختلف پرداخته شود .
شايان ذکر است؛ هم اکنون جلسات بررسي طرح جامع شهر قزوين (به عنوان مبناي اصلي طرح تفصيلي جديد شهر در کليه مراحل )، به طور متوالي در کميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز در حال بررسي مي باشد.
 
 

تصاویر مرتبط