چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

نحوه ي استقرار و نوع فعاليت هاي مورد نياز جهت تامين خدمات محلات درون شهر

با توجه به اين که شاهد استقرار يافتن غير متجانس و ناهمگون کاربري ها در سطح محلات شهر هستيم لذا فقط با فعاليت هاي تعيين شده جهت تامين خدمات محلات درون شهر موافقت مي گردد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت:با توجه به كمبودهاي موجود در سطح محلات شهر به لحاظ تامين خدمات مورد نياز محلات و در راستاي جلوگيري از افزايش سفر هاي درون شهري و تحقيق سر زندگي در فضاهاي شهري و با عنايت به عملكرد فعلي شهرداري و اختصاص 10 درصد كاربري تجاري در املاك واقع در بافت پر و نيمه پر مسكوني در سطح محلات شهر ، شاهد آن هستيم كه اين سطوح با كاربري هاي غير متجانس وناهمگون بافت محله استقرار يافته و موجب افزايش بار ترافيكي به درون محلات وايجاد آشفتگي و اغتشاشات بصري گشته است .

وي در ادامه با ذکر فعاليت هاي مجاز افزود: در پاسخ به استعلام پيشه وران در جهت تامين خدمات موردنياز محله تنها با فعاليتهاي خرده فروشي مايحتاج روزانه مانند خواربارفروشي ، لبنياتي ، نانوايي ، قصابي ، ميوه فروشي ، تعميرات لوازم خانگي كوچك ، لوله كشي ، تعميرات بخاري وشوفاژ ،آرايشگاه و خشكشويي موافقت به عمل مي آيد. همچنين بديهي است که در پاسخ استعلام مجتمع امور صنفي اداره پيشه وران فقط جهت مشاغل فوق موافقت مي گردد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط