شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

مطالعه و طراحي محور نجف آباد شهر قزوين يايان يافت

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان مطالعه و طراحي مطالعه و طراحي محور نجف آباد خبر داد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه مطالعه و طراحي محور نجف آباد حدفاصل بلوار شهيد بهشتي تا روستاي نجف آباد توسط سازمان خدمات طراحي به پايان رسيد و جهت بهره برداري در اختيار شهرداري منطقه 2 و سازمان حمل و نقل و ترافيک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: اين محور که جاده ارتباطي بين قزوين و روستاي نجف­آباد مي باشد، در شمال شرقي شهر قزوين واقع شده و در حال حاضر داراي دو خط عبوري (يک خط رفت و يک خط برگشت) مي­باشد.
اين مسؤول اظهار کرد: اين محور، از بلوار بهشتي (شمال تقاطع ولي­عصر، جنب پايانه) شروع شده و پس از عبور از زير آزادراه کرج – قزوين – زنجان (زيرگذر به عرض 8 متر)، به روستاهاي نجف­ آباد، حسن­ آباد و وثوق­ آباد متصل مي­‌گردد.
وي يادآور شد: وجود کاربري­‌هاي صنعتي، کشاورزي و تفريحي در حاشيه اين راه و نيز تقاضاي سفر بين شهر قزوين و سه روستاي نجف­ آباد، حسن­ آباد و وثوق­ آباد، باعث رشد ترافيک عبوري از اين راه دوخطه شده است. از طرفي ديگر، وجود قوس­ هاي تند در برخي مقاطع از اين مسير (به ويژه در حاشيه اراضي کشاورزي و صنعتي و يا در شمال آزادراه)، پايين بودن سطح ايمني راه را باعث شده است. از اين­رو، افزايش «ظرفيت عبور» و «ايمني تردد» هدف اصلي از بهسازي راه موجود مي­ باشد.
وي افزود: يکي از مشکلات رايج در راه‌هاي روستايي، پايين بودن ظرفيت، سطح سرويس و سطح ايمني راه‌هاست. همچنين مشکلات روسازي نيز در اين­گونه راهها رايج مي­‌باشند که البته در محور مورد مطالعه، مشکل حاد روسازي وجود ندارد.
حافظي بيان کرد : در طرح حاضر، عرض محور به 45 متر افزايش خواهد يافت که شامل 25 متر عرض سواره رو (هر طرف 11متر عرض مفيد و 3 متر رفيوژ مياني) و 20 متر فضاي طراحي شده (هر طرف 10 متر) به‌منظور جوي آب، رفيوژکناري و پيادرو (همچنين در صورت تملک مورد نياز 2/2 متر مسير عبور دوچرخه) درنظر گرفته شده است.
اين مسؤول بيان کرد : همچنين سرعت طرح، 80 کيلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب «ظرفيت» و «ايمني» مسير، هر دو بهبود خواهند يافت و ضمن افزايش سطح سرويس و ميزان مطلوبيت راه، از تصادفات و حوادث محور نيز کاسته مي‌شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط