سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

عصر پنجشنبه؛

معاونين و مديران شهرداري سمنان از شهرداري قزوين بازديد كردند

معاونين و مديران شهرداري سمنان از منطقه دو شهرداري، سازمان آمار و فن آوري اطلاعات و سازمان نوسازي و بهسازي، سراي سعد السلطنه و برخي از آثار تاريخي شهر و بوستان ملي باراجين بازديد كردند.

 

 

روز پنج شنبه گذشته معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ميزبان جمعي از مديران شهرداري سمنان بود و نمايندگان اين حوزه در خصوص نحوه چگونگي صدور پروانه و چارت عملكرد حوزه هاي مختلف شهرداري توضيحاتي ارايه کردند .
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ در اين جلسه پژمانفرد ، نماينده حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين درخصوص نحوه صدور پروانه در مناطق، عملكرد دبيرخانه كميسيون ماده صد و كميته فني و كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين، چگونگي دستور العمل ها و ارائه آنها در قالب بخشنامه و شكل گيري برنامه نرم افزاري شهرسازي – نصب و راه اندازي آنها و اهداف حوزه شهرسازي جهت تسريع در پاسخگويي به مراجعين، توضيحاتي داد و بازديد کنندگان با كارشناسان منطقه در خصوص نحوه عملكرد شهرداري تبادل اطلاعات کردند .
در ادامه معاون شهرداري سمنان بيان گفت : نكته قابل توجه در واحد كميسيون ماده پنج حضور كارشناسان و نظر بالقوه مديران در كنترل نقشه ها و پيشگيري از ارسال نقشه هاي موردي به كميسيون مي باشد .
وي ادامه داد: به اين ترتيب كه بر اساس ظرفيت محور ها طرح بررسي و طرح توجيهي نهايي به صورت كلي و محوري به كميسيون ارائه مي شود و اين موضوع بسيار با ارزش بوده و روند مثبتي را در حوزه نمايان ساخته است .
پس از بازديد از منطقه دو شهرداري، اعضاي بازديد كننده ضمن تبريك به مجموعه شهرداري نسبت به انجام برنامه هاي صورت پذيرفته به صورت سيستمي و نيز ضوابط و مقررات صورت پذيرفته اظهار کرد، در بيشتر شهرداري هاي كشور بسياري از مشكلات، عدم هماهنگي بين واحدهاي حقوقي، املاك و بايگاني مي باشد كه شهرداري قزوين با توجه به سيستمي کردن پرونده ها اين مشكلات را حل کرده است .
در ادامه از سازمان آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري بازديد شد که محسن اسفندياري مديرعامل اين سازمان در خصوص نحوه عملكرد سازمان، برنامه نويسي نرم افزارهاي تهيه شده و چگونگي استفاده از اين نرم افزارها توضيحاتي ارائه کردو بازديد کنندگان با نحوه عملكرد سيستم سرا و ساير نرم افزارها آشنا شدند .
عليرضا خزائليف مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر در بازديد جمعي از مديران شهري سمنان از مجموعه تاريخي سعد السلطنه توضيحات جامعي در خصوص مرمت مجموعه سعد السلطنه و نحوه واگذاري و بهره برداري از آن، نمودار تشكيلاتي سازمان نوسازي و بهسازي و روند كاري سازمان نسبت به عملكرد سازمان و پروژه هاي مشاركتي و . . . ارائه کرد و عنوان كرد: كليه پروژه هاي مربوط به سازمان را به عنوان نماينده شهرداري مديريت ، كنترل و نظارت مي کنند .
در حين بازديد فرزانه نظري پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در خصوص نمودار تشکيلاتي حوزه معاونت شهرسازي و معماري و عملكرد حوزه هاي مختلف آن و سياست هاي آتي حوزه در جهت روان تر شدن خدمات به همشهريان توضيحاتي ارائه کرد و پس از بازديد از سراي سعد السلطنه و بازديد از پروژه هاي اجراشده در بوستان ملي باراجين پرداختند .
در حين بازديد پژمانفرد در مورد پروژه هاي سرمايه گذاري شده در بوستان و پروژه هاي آتي در آن و سطح شهر توضيحاتي ارائه کرد.
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط