یکشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

نصرتي، شهردار قزوين:

زمان همدلي فرا رسيده است

اکنون وقت آن رسيده است که همه دلسوزان و مسئولين قزوين، فارغ از اختلاف نظرها و سليقه هاي متفاوت سياسي، در آباداني و توسعه فرهنگي و اقتصادي اين خطه گهرخيز ايران عزيز، همراه و همصدا باشيم و در سال جديد ثمره اين وحدت را تقديم مردم قدرشناس شهرمان کنيم.

 

  مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت:  آغاز سال 1393 با تاکيد حکيمانه رهبرمعظم انقلاب بر دو مقوله مهم اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملي و مديريت جهادي، پس ازسال 92 به عنوان "سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي"، صرف نظر از اهميت ويژه موضوع اقتصاد ، از منظري ديگر بيانگر آن است که مسئولين اجرايي و قانون گذاري در سال هاي گذشته به هردليلي نتوانستند دغدغه هاي رهبري انقلاب را در اين زمينه ها کاهش دهند .
  به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين ؛ نصرتي در پيامي بيان کرد:نام گذاري سال93، پس از ابلاغ سياست هاي کلي "اقتصاد مقاومتي"، مسير تکليف را برمتوليان و  مسئولين امور روشن ساخت که اگر به هر دليلي تاکنون در حوزه اقتصادي کم کاري شده است ، سال جديد مي تواند بهترين فرصت  براي  تمرکز و جبران گذشته است.
 وي در اين پيام گفته است؛  بر اين اساس خانواده بزرگ شهرداري قزوين به سهم خود و با اجراي سياست هايي در حوزه رونق اقتصادي و کسب و کار در گستره شهري و استاني و همچنين اهتمام جدي و زير ساختي به مقوله فرهنگ، اين دو مهم را نيز از هم اکنون در دستور کار سال جديد خود قرار داده است و در اين راستا با احياء محلات و با ايجاد باور و احساس تعلق در ساکنين محل و مشارکت آنان به اين مهم خواهيم پرداخت؛ بديهي است همچون گذشته، شوراي اسلامي شهر قزوين، در اين راستا علاوه بر نگاه راهبردي ويژه، حامي و پشتيبان اعتقادي و معنوي مديران شهري خواهد بود .
 در بخش ديگر پيام مسعودنصرتي ، شهردار قزوين آمده اشت؛چهره و سيماي شهر تاريخي و فرهنگي قزوين، در سال هاي گذشته به واسطه سياست گذاري و برنامه ريزي هاي کلان و به خصوص در حوزه هاي عمراني و توسعه زير ساخت هاي شهري، تحولات جدي و عظيمي را تجربه کرده است و از اين رهگذر آمادگي دارد تا به عنوان شاهراه ارتباطي شمال غرب ايران، قطب مهم سرمايه گذاري در حوزه هاي گردشگري، کشاورزي و صنعت کشور نيز قرار گيرد .
   بنابراين گزارش؛ اين زير ساخت هاي مهم، زمينه هاي جذب سرمايه گذاري، خلق ثروت و کارآفريني را براي مردم قزوين تا حدي فراهم نموده است و در آينده نيز زمينه هاي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي با سرعت بيشتري فراهم خواهد شد.
در ادامه بيان شده است؛ اما توسعه متوازن و روزافزون شهر قزوين، اتحاد و همدلي تمامي دستگاه ها و نهادهاي مربوط با نهاد مديريت شهري امري بديهي و ضروري مي نمايد .
 در بخش پاياني نيز گفته شده؛  شايد اکنون وقت آن رسيده است که همه دلسوزان و مسئولين قزوين، فارغ از اختلاف نظرها و سليقه هاي متفاوت سياسي، در آباداني و توسعه فرهنگي و اقتصادي اين خطه گهرخيز ايران عزيز، همراه و همصدا باشيم و در سال جديد ثمره اين وحدت و همدلي را تقديم مردم قدرشناس و پشتيبان شهرمان نماييم .

 

تصاویر مرتبط