شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین:

عضویت کودکان و نوجوانان در باشگاه غنچه های شهر دوستدار کودک ادامه دارد

باشگاه شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین که کار پذیرش و عضوگیری کودکان و نوجوانان شهر قزوین را همزمان با روزجهانی کودک آغاز کرده است ، همچنان فعال بوده و عضویت آنان را به صورت مجازی انجام می دهد.

حمید ضیائی ، رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود : کودکان و نوجوانان علاقمند به عضویت در این باشگاه می توانند جهت ثبت نام خود به آدرس www.child.qazvin.ir مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد : ازآن جایی که کودکان و نوجوانان بخش اعظمی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند، شهرداری ها موظف به تامین خواسته های آنان در حوزه مدیریت شهری هستند .

ضیائی تاکید کرد : بر این اساس شهرداری قزوین نیز ضمن استقبال از نظرات ودیدگاه های ارزشمند کودکان ونوجوانان شهر تلاش می نماید تا نسبت به تامین نیازها وافزایش امکانات رفاهی آنان با توجه به شرح وظایف خود در حوزه مدیریت شهری  اقدام کند.

رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین در پایان افزود : پیش از این کودکان و نوجوانان شهر قزوین با شرکت در فراخوان ارائه طرح و ایده شهر مورد علاقه خود ، دیدگاه ها وخواسته های خود را به دبیرخانه شهر دوستدار کودک ارسال کرده اند که کار مطالعه ، بررسی  و تامین خواسته های آنان در دستور کار دبیرخانه شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین قرار گرفته است .

تصاویر مرتبط