چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

دستورالعمل ساخت اتاق های مادر و کودک تدوین می شود

به منظور وحدت رویه برای احداث ، راه اندازی و ارائه خدمات تخصصی بهتر وجامع تر به مادران و کودکان در اماکن عمومی وخصوصی شهر قزوین دستورالعمل ساخت و راه اندازی اتاق های مادر و کودک در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در حال تدوین ونگارش است.

حمیدضیائی ، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با تاکید بر این که فضاهای شهری از منظر آمادگی برای حضور گروه های مختلف ناتوان و کم توان با کمبودهای فراوانی مواجه است و باید هر یک از آن ها از سوی دستگاه های متولی رصد و شناسایی شده و برطرف یا ارتقا پیدا کنند، تصریح کرد : در تدوین این دستور العمل ضمن توجه به تمامی استانداردهای ملی به ویژگی های بهداشتی، مقررات و الزامات مورد نیاز اتاق های مادر و کودک در تمامی اماکن عمومی و خصوصی، به  شرایط بومی و اقلیمی منطقه نیز توجه جدی شده است.

وی در پایان افزود: با توجه به اهمیت نقش حضور بانوان در فضاها و اماکن عمومی و محل های پرتردد شهری مانند پایانه های مسافربری، ایستگاه راه آهن، مراکز تجاری وخدماتی، بوستان ها و... احداث و راه اندازی اتاق های مادر و کودک در دستور کار شهرداری قزوین قرار گرفته است.

اشاره می شود که پیش از این و در هفته ملی کودک  از طرح اولین مجموعه اختصاصی مادر و کودک در بزرگترین کاروانسرای تاریخی- فرهنگی درون شهری ایران، در کاروانسرای سعدالسلطنه شهر قزوین رونمایی شد.

تصاویر مرتبط