دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین :

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر ممنوع است

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر و مناطق منفصل شهری ممنوع است و شهرداری قزوین مطابق دستورالعمل های قانونی خود از ادامه ساخت و ساز آنان جلوگیری به عمل آورده و پرونده تخلفاتی آنان جهت سیر مراحل قانونی خود به دبیرخانه کمیسیون ماده 100ارسال خواهد شد.

حمید ضیائی ، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود : مالکان این بناها باید قبل از طرح پرونده خود در این کمیسیون و براساس صورتجلسه شانزدهم تیرماه سال جاری شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین ، ازطریق شبکه دولت و یا اتوماسیون اداری نسبت به اخذ استعلام نوع کاربری ملک خود در مدت تعیین شده قانونی از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اقدام و نتیجه استعلام و نوع کاربری ملک خود را به دبیرخانه کمیسیون ماده 100 ارائه کنند.

وی تاکید کرد: در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق مالکان این اراضی،کارشناسان حوزه تدوین و نظارت بر مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین نسبت به تهیه فرم های مورد نیازآنان اقدام کرده و جهت تسریع در روند کار فرم های مورد نظر را در اختیار مناطق سه گانه شهرداری قزوین قرار داده است.

ضیائی درپایان ازتمامی همشهریان محترمی که قصد ساخت و ساز در شهر و یا حریم شهرقزوین را دارند خواست تا قبل از آغاز عملیات ساخت و ساز خود ، کلیه مجوزهای قانونی مورد نیاز خود را از یکی از مناطق سه گانه شهرداری قزوین دریافت کنند.

تصاویر مرتبط