شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین تاکید کرد:

شهرداری قزوین مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان به اماکن عمومی را مورد توجه قرار می دهد

شهرداری قزوین به هنگام صدور مجوز های ساخت و ساز اماکن مسکونی ، تجاری و یا اداری در سطح شهر و مناطق منفصل شهری ، تامین امکانات ، مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان را مورد توجه قرار می دهد .

حمید ضیایی ، سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین با بیان مطلب فوق تصریح کرد: بر اساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اردیبهشت ماه سال 97کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان های اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند تا امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.

وی در پایان تاکید کرد : مناطق سه گانه شهرداری قزوین تلاش می کند تا با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم مناسب سازی معابر ، اماکن ، پارک ها و... را جهت تسهیل در تردد و بهره مندی برابر برای معلولان عزیز به انجام رسانند .

تصاویر مرتبط