سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین :

جلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 با حفظ دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود

در هشت ماهه نخست سال جاری تعداد 306 پرونده در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 شهر قزوین بررسی و برای آنها رای صادرشده است.

حمید ضیائی ، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین  با بیان خبر فوق تصریح کرد: جلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 براساس جدول تنظیمی و به صورت مستمر برگزار می شود.

این مقام عالی در معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین افزود: در هشت ماهه نخست سال جاری  کمیته فنی 30 جلسه و کمیسیون ماده 5 نیز12جلسه را با حضور اعضا برگزار کرده است.

وی با اشاره به تعداد آرا صادره در کمیسیون ماده5 افزود: در این مدت اعضا برای 148پرونده رای موافقت و برای  47پرونده نیز رای مخالفت صادرکرده اند و سایر پرونده ها هم نیزجهت بررسی بیش تر و رفع نواقص در اختیار مدیران وکارشناسان مناطق سه گانه شهرداری قزوین قرار گرفته است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین درپایان با اشاره به این نکته که کلیه جلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 با حفظ دستورالعمل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی برگزار می شود؛ اعضای دارای حق رای کمیسیون ماده 5 را استاندار قزوین و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی ، شهردار قزوین ، مدیرکل راه و شهرسازی ، مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین معرفی کرد و افزود: رییس شورای اسلامی شهر و رییس سازمان نظام مهندسی نیز از اعضای بدون حق رای کمیسیون ماده 5 هستند.

تصاویر مرتبط