چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

نقره‌کار، دانشيار دانشکده معماري دانشکده علم و صنعت ايران:

مهندسان مي‌توانند به ايده‌هاي جديد در عرصه معماري اسلامي برسند

مهندسان با رجوع کردن به ارزش‌هاي اسلامي مي‌توانند به ايده‌هاي جديد و موفقيت‌هاي خوبي در عرصه شهرسازي و معماري اسلامي برسند.

دانشيار دانشکده معماري و شهرسازي دانشکده علم و صنعت ايران گفت: مهندسان با رجوع کردن به ارزش‌هاي اسلامي مي‌توانند به ايده‌هاي جديد و موفقيت‌هاي خوبي در عرصه شهرسازي و معماري اسلامي برسند.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ عبدالحميد نقره‌کار در دهمين همايش شهر و سيماي شهري و پنجمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان منظر تاريخي و فرهنگي شهر اسلامي که در سالن اجتماعات دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) با حضور مسوولان استاني و کشوري برگزار شد، به ارائه مقاله خود با موضوع چهار نقش انسان و چهار منظره و نظرگاه شهري پرداخت و افزود: برخي افراد نگاه بولدزري به شهرهاي تاريخي دارند و به اين آثار بي‌توجه و بي‌قيد هستند و در برابر اين نگاه افرادي هستند که به اين آثار ارزش قائل هستند و با حفظ اين ارزش‌ها خلاقيت و نوآوري جديدي را در شهر پديد مي‌آورند.
وي افزود: اگر يک اثر تاريخي در شهر را مي‌خواهيم حفظ کنيم  بايد ضمن مرمت و بازسازي آن تعاملات اجتماعي مردم در آن زنده شود.
نقره‌کار بيان کرد: بافت‌هاي شهري بايد زنده شوند و در خدمت جامعه عملکرد مفيدي داشته باشند.
وي با بيان اينکه قوانين حاکم بر شهر و جامعه مجموعا بايد اسلامي باشند، گفت: مديران بايد متعهد به اسلام و متخصصين در مسووليت‌هاي خود ولايتمدار باشند.
نقره کار بيان کرد: روابط اجتماعي مسلمانان باهم و يا غير مسلمانان بايد مبني بر قوانين حاکم و ارزش‌هاي اسلامي باشد.
اين کارشناس اظهار کرد: معماري و شهرسازي در مجموع بايد تامين کننده نسبي نيازهاي مادي و بسترساز نيازهاي معنوي شهروندان باشند.
نقره‌کار خاطرنشان کرد: اسلام يک مکتب رئاليسم است و همه نيازهاي انساني را پاسخ مي‌دهد، به همين دليل مهندسان با رجوع کردن به آن مي‌توانند به ايده‌ها جديد و موفقيت‌هاي خوبي در عرصه شهرسازي و معماري اسلامي برسند.
وي با اشاره به اينکه اگر اثر تاريخي در شهر را يک نقطه پرگار فرض کنيم آن چيزي که در نزديک اين نقطه قرار دارد نبايد تغيير کند، بيان کرد: مهم‌ترين آثارها در مرکز شهر مراکز اعتقادي،‌ مساجد و زيارتگاه‌ها هستند و اين مراکز بايد بيشتر از مراکز ديگر تجاري، اقتصادي برجسته‌تر شود چرا که عقايد مردم حول اين محور مي‌چرخد و نسبت به آن احساس تعلق و آرامش دارند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط