چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

پيربابايي، معاون دانشگاه هنر اسلامي تبريز:

سرمايه اجتماعي در شهرهاي اسلامي بايد مورد توجه قرار گيرد

سرمايه اجتماعي در شکل‌گيري و انسجام کليدي شهرهاي اسلامي نقش مهمي دارد که بايد مورد توجه همه قرار گيرد.

معاون آموزشي، پژوهشي و فن‌آوري دانشگاه هنر اسلامي تبريز گفت: سرمايه اجتماعي در شکل‌گيري و انسجام کليدي شهرهاي اسلامي نقش مهمي دارد که بايد مورد توجه همه قرار گيرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ محمدتقي پيربابايي در دهمين همايش شهر و سيماي شهري و پنجمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان منظر تاريخي و فرهنگي شهر اسلامي که در سالن اجتماعات دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) با حضور مسوولان استاني و کشوري برگزار شد، به ارائه مقاله خود در خصوص سرمايه اجتماعي و شهر ايراني و اسلامي با محوريت وقف پرداخت و افزود: فضاهاي شهري بدون توجه به سرمايه اجتماعي هويتي نخواهد داشت و با ايجاد فضاهاي خلاق سرمايه اجتماعي را مي‌توان افزايش داد.
پيربابايي با بيان اينکه سرمايه اجتماعي در تفکر اسلامي نهفته است، افزود: شهر ايراني و اسلامي در گذشته داراي انسجام بود که متاسفانه اين انسجام در دوران معاصر  کمر رنگ شد.
دانشيار دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسلامي تبريز گفت: امروزه در طرح و برنامه‌ها کمتر از سرمايه اجتماعي استفاده مي‌شود در حالي که سرمايه اجتماعي از ابعاد خيلي مهم شکل‌گيري و انسجام کليدي شهر محسوب مي‌شود.
پيربابايي اظهار کرد: سرمايه‌هاي اجتماعي در اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و به لحاظ تاريخي در عمق بخشي کيفي به فضاي شهر بسيار موثر بوده است.
وي گفت: شهرهاي معاصر ايران اسلامي دچار عدم انسجام در ابعاد مختلف و در نتيجه بحران هويت شده است.
پيربابايي افزود: از ظرفيت نهاد وقف به عنوان يک سرمايه اجتماعي که داراي ابعاد مختلف حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و فرهنگي است به عنوان يک راهکار مهم در انسجام بخشي و در نتيجه هويت بخشي به اين شهرها مي‌توان استفاده کرد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط