سه‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

فرخ‌زاد، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين خبر داد؛

تهيه طرح معماري اسلامي براي خيابان شهيد انصاري شرقي قزوين

با تهيه و تدوين طرحي بر اساس معماري ايراني و اسلامي براي خيابان شهيد انصاري شرقي مي‌توان اين خيابان را در سال‌هاي آينده به عنوان نمونه‌اي از يک خيابان کاملاً ايراني و اسلامي به جهان معرفي کرد.

 

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين گفت: با تهيه و تدوين طرحي بر اساس معماري ايراني و اسلامي براي خيابان شهيد انصاري شرقي مي‌توان اين خيابان را در سال‌هاي آينده به عنوان نمونه‌اي از يک خيابان کاملاً ايراني و اسلامي به جهان معرفي کرد.   
علي فرخ‌زاد در دهمين همايش شهر و سيماي شهري و پنجمين همايش ملي توسعه شهري با عنوان منظر تاريخي و فرهنگي شهر اسلامي که در سالن اجتماعات دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) با حضور مسوولان استاني و کشوري برگزار شد، افزود: خيابان شهيد انصاري شرقي در مجاورت خيابان شهدا به عنوان يک الگوي معماري اسلامي ميتواند باشد و اکنون صدور پروانه ساخت و ساز در خيابان انصاري شرقي که يکي از پروژه‌هاي داراي اولويت شهرداري قزوين به شمار مي‌رود متوقف شده تا طرحي بر اساس معماري ايراني و اسلامي براي آن تهيه و تدوين شود.
وي با بيان اينکه روند آماده‌سازي خيابان ياد شده در پنج سال آينده به اتمام مي‌رسد، گفت: بايد نمايي براي اين مسير مشخص شود که مطابق با عناصر و معماري ايراني و اسلامي باشد تا در سال‌هاي آينده به عنوان نمونه‌اي از يک خيابان کاملاً ايراني و اسلامي به جهان معرفي شود.
اين مسوول افزود: صنعت ساختمان مي‌تواند جايگزين خوبي براي صنعت نفت در کشور باشد چراکه سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين زمينه شرايط خوبي دارد.
وي بيان کرد: گردش مالي صنعت ساختمان 120 ميليارد تومان است که با افزايش يک سال به عمر ساختمان مي‌توان 4 هزار ميليارد تومان در اقتصاد کشور صرفه‌جويي کرد و اين مهم نيازمند يک همت جمعي است.
اين مسوول گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و اصل 44 قانون اساسي، واگذاري بخش‌هاي دولتي به خصوصي نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است و اين مهم در توسعه صنعت ساختمان تاثيرگذار مي‌باشد.
وي برگزاري اين همايش را يک يادآوري به مهندسان ساختمان براي احياي معماري اسلامي و ايراني در سيماي شهري دانست و بيان کرد: با توجه به اينکه فرهنگ و هويت مردم و قانون‌گذاران و سياست‌گذاران کشور در سيماي شهري تاثيرگذار هستند و اين دو مولفه در احياي معماري و شهرسازي اسلامي کمک شاياني خواهد کرد.
فرخ زاد بيان کرد: احياي معماري اسلامي بايد در بين همه مردم نهادينه شود تا تاثيرگذاري بيشتري در آن داشته باشد و احياي معماري اسلامي و ايراني در حال انجام است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط