دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

درآبان امسال؛

بررسی 433 پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100شهرداری قزوین

کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین در آبان امسال با برگزاری 12جلسه تعداد 433 پرونده تخلفات ساختمانی را بررسی کرد ه است .

حمیدضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود: ازاین تعداد پرونده ، اعضای این کمیسیون برای 328 پرونده رای صادر کرد ه اند .

وی در پایان به مقایسه عملکرد کمیسیون ماده صد در آبان ماه سال گذشته پرداخت و افزود :اعضای این کمیسیون در آبان ماه سال گذشته تعداد 374 پرونده تخلفات ساختمانی را بررسی کرد ه و برای 260پرونده رای صادر کرده اند.

 

 

تصاویر مرتبط