چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین:

نقشه موقعیت میله و مسیرقنات ها در مناطق سه گانه شهرداری قزوین تهیه شد

باهدف حفظ و نگهداری قنات های سطح شهر قزوین و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه مرتبط با این قنات ها نقشه موقعیت میله و مسیرقنات ها در مناطق یک و دو شهرداری قزوین در محیط (جی .آی .اس) تهیه شد.

حمیدضیائی، سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود: برای تهیه این نقشه ها که با پیشنهاد این معاونت و پیگیری سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین و همکاری و مشارکت محققان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام شده است؛ از تصاویر هوایی سال های 1334و1347 و گزارش های میدانی و محلی بهره برداری شده است.

وی تصریح کرد : در مناطق سه گانه شهرداری قزوین تعداد 13رشته قنات وجود دارد که تعداد 11رشته از آن ها شامل قنات های حاتم بیک و خاتونی ، میرزا رسولی ، آقا سید جمالی ، ارنجک ، خمارتاش ، آخوند ، هلال آب ، شاه طیفوری ، خیابان و حاج میرزا علی اصغری در مناطق یک و دو شهر قزوین هستند .

ضیائی در پایان یادآورشد : نقشه موقعیت میله و مسیرقنات ها در منطقه سه شهرداری قزوین پیش از این تهیه شده بود .

تصاویر مرتبط